POWIAT WODZISŁAWSKI oficjalny serwis internetowy

 
Strona startowa Aktualności i wydarzenia

Morawskie Wrota mają już dziesięć lat

W sierpniu br. minęło 10 lat od zarejestrowania Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Morawskie Wrota”, które powołano w celu aktywizowania terenów wiejskich w oparciu o program LEADER.

Naczelną zasadą jest budowanie partnerstwa mieszkańców, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców i jednostek samorządu terytorialnego wraz z podległymi instytucjami. W I etapie LGD opracowano strategię dla obszaru Gmin Godów, Gorzyce, Krzyżanowice a od 2015 roku poszerzono terytorium LGD o Gminę Lubomia, Marklowice i Mszanę. Bardzo dokładna diagnoza i rozpoznanie problemów mieszkańców pozwoliło nakreślić główne kierunki działania. Ich realizacja odbywa  się poprzez  ogłaszanie konkursów i  wybór projektów, które przyczynią się do rozwoju terenów wiejskich.

Do roku 2015 LGD wydała prawie 5 mln, z czego najwięcej wykorzystały gminy na poprawę jakości przestrzeni publicznej (wiaty, boiska, parkingi, remonty obiektów kultury itp.), a w bieżącej perspektywie to głównie boiska i tereny rekreacyjne. Środki trafiają do przedsiębiorców na zakładanie nowych firm i rozwój już istniejących. W bieżącej perspektywie na ten cel przeznaczono aż 3,8 mln zł, z czego większość środków już została rozdzielone

Działalność LGD to nie tylko duże kwoty, ale przede wszystkim  skuteczne wspieranie inicjatyw mieszkańców, stowarzyszeń i mobilizowanie ich do aktywnego wzięcia udziału w rozwoju lokalnym. To te działania powodują, że buduje się i rozwija kapitał społeczny. Odbywa się to poprzez pomoc i finansowanie do 2015 r. małych projektów, a obecnie grantów. Środki na te działania nie są wielkie, ale sprawiają, że mieszkańcy autentycznie biorą sprawy w swoje ręce i rozwiązują problemy lub realizują swoje ciekawe pomysły.

Aktualnie „Morawskie Wrota” kończą realizację dwóch zeszłorocznych konkursów grantowych. To dzięki nim mieszańcy wzięli udział w różnorodnych imprezach takich jak spływy, rajdy, biegi na orientację,  festyny,  koncerty, szkolenia komputerowe, warsztaty taneczne, muzyczne i inne. Zaś grantobiorcy  podnieśli swoje kwalifikacje w zakresie realizacji projektów oraz doposażyli się w niezbędne sprzęty.

1 października podczas uroczystości 10-lecia podsumowano dorobek i podziękowano zaangażowanym w działalność LGD osobom. Wręczono odznaczenia za zasługi dla woj. śląskiego oraz statuetki i dyplomy uznania za aktywną działalność. Uczestniczyli członkowie Stowarzyszenia, władze powiatu wodzisławskiego i raciborskiego, Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, partnerskie LGD z siedzibami w Lyskach, Pietrowicach Wielkich, Pszczynie oraz w Bohuminie i Hlucinie.

W części artystycznej udział wzięli muzycy: Judyta Banaś-Wąsek i Piotr Bober oraz zespół Vladislavia. Uroczystość zakończona bankietem przebiegła w miłej atmosferze. Towarzyszyły jej wspomnienia i rozmowy o przyszłości Morawskich Wrót.

Tekst: LGD Morawskie Wrota (W. Bober), oprac. WPR