POWIAT WODZISŁAWSKI oficjalny serwis internetowy

 
Strona startowa Aktualności i wydarzenia

Miliony na wsparcie rynku pracy

Na koniec lipca Powiatowy Urząd Pracy w Wodzisławiu Śl. wypłacił przedsiębiorcom ponad 40 mln zł tytułem świadczeń wspierających firmy w walce ze skutkami covid-19.

pieniądze

Realizując zadania na rzecz pomocy przedsiębiorstwom, które poniosły straty ekonomiczne w związku z wystąpieniem pandemii, Powiatowy Urząd Pracy w Wodzisławiu Śl. zrealizował już 5153 z 5168 złożonych (tj. 99,7%) wniosków o pożyczki dla mikroprzedsiębiorców, wypłacając ogółem 25,8 mln zł. Nie mniejsze tempo (99,5%) urząd ma przy realizacji wniosków o dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby samozatrudnione. Na złożone ogółem 834 wnioski wypłacono już 830 świadczeń o łącznej wartości 2,9 mln zł.

Kolejną formą pomocy firmom jest dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników. Świadczenie jest wypłacane przez maksymalnie 3 miesiące, a jego wysokość zależy od spadku obrotów wnioskodawców. Do tej pory do PUP w Wodzisławiu Śl. wpłynęło 781 wniosków o tę formę pomocy. Zrealizowano zaś 717 (tj. 91,8%) na kwotę 11,7 mln zł.

Rządowe wsparcie adresowane jest również do organizacji pozarządowych oraz kościelnych osób prawnych i ich jednostek organizacyjnych. Lokalne stowarzyszenia, kluby sportowe czy fundacje (lub inne ngo) mogą liczyć na nisko oprocentowaną pożyczkę. Z kolei kościelne osoby prawne oraz ich jednostki organizacyjne mają prawo ubiegać się o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników. Chęć skorzystania z pierwszego świadczenia zgłosiło osiem organizacji, z czego sześciu już pożyczek udzielono (w sumie 23,2 tys. zł). Jeśli idzie o instytucje kościelne, na dzień 3 sierpnia wpłynęło łącznie 5 wniosków o tę formę pomocy, z których 4 już zostały zrealizowane. Wartość wypłaconego wsparcia w tym przypadku to 11,2 tys. zł.

W sumie na realizację wymienionych zadań PUP w Wodzisławiu Śl. otrzymał 56 mln zł.