Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Herb powiatu wodzisławskiego Powiat Wodzisławski » Międzynarodowy, ważny głos uczennic „Ekonomika”

Międzynarodowy, ważny głos uczennic „Ekonomika”

Uczennice Zespołu Szkół Ekonomicznych w Wodzisławiu Śląskim: Emilia Ślęczka, Daria Jarocka, Sara Jarocka i Martyna Jereczek wraz z nauczycielką Beatą Grabarczyk wzięły udział w projekcie MUNiC, w ramach którego m.in. śledziły organizację i przebieg konferencji ONZ.

projekt MUNiC

Projekt MUNiC zakłada realizację modelu Konferencji Narodów Zjednoczonych w młodzieżowej symulacji.  Celem inicjatywy jest zaznajomienie się z działalnością ONZ i międzynarodowymi kontekstami politycznymi. Projekt ma na celu doskonalenie umiejętności językowych: poszerzenie słownictwa, naukę słuchania, pisania, argumentowania, rozumowania, prezentowania, komunikowania się i negocjacji zgodnie z „Regulaminem procedur” ONZ w kontekście bieżących problemów polityki wewnętrznej i zagranicznej. Ponadto projekt ma na celu uwrażliwienie uczestników na problemy współczesnego świata. Niezwykle cenny jest również jego wkład w integrację młodzieży Unii Europejskiej, projekcję ważnych globalnie zagadnień w kształcenie eksperymentalne i edukacyjne, zbliżenie współpracujących ze sobą w ramach partnerstwa powiatów z Niemiec, Polski i Łotwy.

Od 2001 r. niemiecka szkoła Westfälische Hochschule bierze udział w projekcie Narodów Zjednoczonych kierowanym przez Kolegialne Konferencyjne Stowarzyszenie Krajów NCCA, amerykańskiej organizacji pozarządowej powiązanej z Wydziałem Informacji Publicznej w ONZ. W 2016 r. podjęto decyzję o przedsięwzięciu podobnej konferencji także dla uczniów w Recklinghausen. Od 2017 r. w tej oryginalnej i niezwykle pouczającej inicjatywie biorą również udział uczniowie powiatów partnerskich z Polski i Łotwy.

Uczennice Zespołu Szkół Ekonomicznych w Wodzisławiu Śląskim: Emilia Ślęczka, Daria Jarocka, Sara Jarocka i Martyna Jereczek wraz z nauczycielką Beatą Grabarczyk pojechały do Niemiec już 24 listopada, by od następnego dnia móc wziąć udział w intensywnych przygotowaniach do czekającego je wyzwania. Młodzież biorąca udział w projekcie MUNiC uczestniczyła w warsztatach z pisania rezolucji, a także wygłaszania przemówień. Młodzież śledziła też organizację i przebieg konferencji ONZ,  uwzględniając takie jej aspekty formalne: poznanie procedur, obowiązujący strój, zachowanie podczas konferencji, przebieg głosowania, zgłaszanie wniosków i wygłaszanie przemówień. Wszystko to było możliwe dzięki zaangażowaniu i pracy wykładowcy prof. dr. Andreasa Müglich i studentów Westfälische Hochschule.

29 listopada zapisze się na trwałe w pamięci wszystkich uczestników projektu – wtedy odbyła się symulacja Konferencji Organizacji Narodów Zjednoczonych, na wzór tej organizowanej w Nowym Jorku. Tegoroczna agenda projektu MUNiC obejmowała:

–  Konferencję Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (COP)−Rola młodzieży w osiągnięciu porozumienia paryskiego;
– dyskusję w ramach Funduszu Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci (UNICEF)−Eliminacja przemocy wobec dzieci i młodzieży.

Zadaniem uczestników było zaprezentowanie stanowisk krajów, które zostały im przydzielone. Wymagało to wcześniejszego przygotowania, zapoznania się ze specyfiką kraju, opracowanie argumentów broniących interesy tych krajów i wiernego oddania zasad oraz klimatu konferencji ONZ. Uczestniczki musiały przygotować odpowiedzi na następujące pytania: Jakie jest najlepsze rozwiązanie dla prezentowanego kraju i jak może wyglądać kompromis? Czy Organizacja Narodów Zjednoczonych już zainicjowała działania, raporty lub rezolucje? Czy są jakieś ankiety wśród rządów, instytucji międzynarodowych lub organizacji pozarządowych na ten temat? Czy reprezentowany kraj dysponuje jakimiś partnerstwami międzynarodowymi z innymi krajami lub  ma z nimi wspólne interesy?  Czy chcemy uniknąć dyskusji na ten temat? Czy kraj, który reprezentuję, jest zainteresowany omówieniem tematu? Czy dotyczy to mojego kraju lub mojego ludu? Czy mój kraj podjął już jakieś programy lub działania w celu zajęcia się tym tematem? Czy mój kraj jest w stanie sfinansować działania?

Grupa polska prezentowała stanowiska: Nigerii, Fiji, Bangladeszu i Indii.

W projekcie wzięło udział 6 uczniów i opiekun z Jełgawy na Łotwie, 4 uczennice i opiekun z Polski oraz młodzież z Recklinghausen i okolic. W założeniu miało być maksymalnie 75 uczestników, ale liczba uczestników zmieniała się każdego dnia.

To niesamowite doświadczenie, ogromne przeżycie i niezwykle wielki ładunek wiedzy, jaką przyswoiłyśmy, by móc się zaprezentować w takim przedsięwzięciu. To naprawdę poważna sprawa, pokazująca nam świat wielkiej polityki, dająca narzędzia i umiejętności, którymi dysponują polityczni decydenci ONZ. Jesteśmy bardzo wdzięczne władzom Powiatu Wodzisławskiego, że właśnie nam zaproponowano reprezentowanie młodzieży Powiatu na konferencji w Niemczech – podkreślają uczestniczki projektu z wodzisławskiej szkoły.