POWIAT WODZISŁAWSKI oficjalny serwis internetowy

 
Strona startowa Aktualności i wydarzenia

Medale od Prezydenta na 20-lecie PCPR

Dziś w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim odbyła się uroczystość związana z powiatowymi obchodami Dnia Pracownika Socjalnego połączona z jubileuszem 20-lecia działalności PCPR.

jubileusz 20-lecia działalności PCPR

Dzień Pracownika Socjalnego, obchodzony 21 listopada, jest świętem wszystkich pracowników służb społecznych, a w szczególności pracowników socjalnych. Święto to zostało ustanowione przepisami ustawy o pomocy społecznej.

Z tej okazji w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim odbyła się okolicznościowa uroczystość, podczas której uczczono też 20-lecie działalności centrum. Najpierw w oratorium Świętej Rodziny, mieszczącym się w budynku przy ul. Wałowej 30, odbyła się uroczysta msza w intencji wszystkich pracowników służb społecznych, którą odprawił ks. prałat Bogusław Płonka. Później odbyło się spotkanie w gronie przedstawicieli pomocy społecznej oraz władz powiatu. Wzięli w nim udział starosta Leszek Bizoń, członkini zarządu powiatu odpowiedzialna za pomoc społeczną Krystyna Kuczera, szefowie miejskich i gminnych ośrodków pomocy społecznej z terenu powiatu, a także kierownictwo powiatowych placówek pomocy społecznej oraz systemu wsparcia społecznego osób z niepełnosprawnościami.

Starosta podziękował za codzienną pracę i zaangażowanie w niesienie pomocy osobom wymagającym wsparcia. – Praca w pomocy społecznej to służba. W tym szczególnym dniu pragnę przekazać życzenia zdrowia, wielu sił w wykonywaniu codziennych obowiązków, a także wielu powodów do radości i optymizmu. Przede wszystkim życzę jednak Państwu, abyście codziennie doświadczali wielu wyrazów należnego Wam szacunku i uznania – powiedział Bizoń. Podkreślił wielkie znaczenie bardzo dobrej współpracy instytucji pomocowych w naszym powiecie. Odczytał też okolicznościowe życzenia, które do pracowników pomocy społecznej skierował I wicewojewoda śląski Jan Chrząszcz wspólnie z dyrektorem Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach Marcinem Chroszczem. Leszek Bizoń razem z Krystyną Kuczerą wręczyli też wszystkim szefom zarówno powiatowych, jak i miejskich i gminnych instytucji pomocy społecznej, okolicznościowe listy gratulacyjne oraz kwiaty.

Krystyna Kuczera, dziękując służbom społecznym za ich pracę, podkreślała wieloletnią współpracę z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie oraz wysokie oceny działalności tej instytucji w minionych dwudziestu latach. Zwracała też uwagę na znaczenie ciągłości i spójności podejmowanych działań na przestrzeni tych wszystkich lat, a także kreatywności osób związanych z pomocą społeczną. Wspominała m.in. początki PCPR, gdy centrum mieściło się jeszcze w budynku starostwa. Podkreślała też dumę z osiągnięć centrum i wszystkich powiatowych jednostek pomocy społecznej, które powstały w minionych dwudziestu latach.

Dyrektor PCPR Irena Obiegły podkreślała z kolei, jak niepostrzeżenie minął czas, gdy centrum stawiało pierwsze kroki. – Aż trudno uwierzyć, że minęło już dwadzieścia lat. Serdecznie za te wszystkie lata dziękuję moim współpracownikom. Słowa szczególnego podziękowania kieruję do mojej zastępczyni, Danusi Marciniak, z którą współpracuję już 25 lat – powiedziała szefowa PCPR.

W imieniu lokalnych ośrodków pomocy społecznej gratulacje dla PCPR przekazała dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śl. Elwira Palarczyk oraz kierownik OPS w Pszowie Anna Malinowska.

Podczas spotkania zaprezentowano też film opowiadający o jednym ze sztandarowych projektów realizowanych przez PCPR pt. „Pokonajmy samotność – Cieszmy się życiem!”. W filmie przybliżona została idea telepomocy oraz środowiskowego wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami, seniorów oraz osób niesamodzielnych z przyczyn zdrowotnych:

Jubileusz 20-lecia PCPR okazał się też okazją do uhonorowania osób w sposób szczególny zasłużonych dla powiatowej pomocy społecznej. Postanowieniem Prezydenta RP z 5 listopada złotym Medalem za Długoletnią Służbę uhonorowana została Alina Osadnik, terapeuta rodzinny. Srebrne Medale przyznano Dagmarze Kopczyńskiej, Ewie Ferek i Alinie Malinie. Z kolei brązowy Medal otrzymała Agnieszka Michalczuk-Nowak. Wszystkim paniom gratulujemy wyróżnienia!