POWIAT WODZISŁAWSKI oficjalny serwis internetowy

 
Strona startowa Aktualności i wydarzenia

Masz orzeczenie? Możesz mieć asystenta osobistego. Termin przedłużony

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim zachęca osoby z niepełnosprawnością w stopniu znacznym (tzw. I grupa) lub umiarkowanym (tzw. II grupa) do skorzystania z oferty pomocy asystentów osobistych osób niepełnosprawnych. Nabór wniosków został wydłużony do 21 lutego br.

Ta inicjatywa to efekt przystąpienia przez wodzisławskie PCPR do programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2019-2020” realizowanego w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Program dedykowany jest pełnoletnim osobom niepełnosprawnym posiadającym orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Jego celem jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób z niepełnosprawnością.

Kluczowe w tym zakresie jest wprowadzenie usług asystenta osobistego jako formy wsparcia dla pełnoletnich osób z niepełnosprawnością przy wykonywaniu codziennych czynności, funkcjonowaniu w życiu społecznym, ograniczaniu skutków niepełnosprawności oraz podejmowaniu aktywności na różnych szczeblach życia codziennego.

Osoby z niepełnosprawnością będą mogły skorzystać z pomocy asystenta m.in. przy realizacji spraw bytowych, uczestnictwie w życiu kulturalnym i sportowym, wizytach u lekarza, uczestnictwie w zajęciach rehabilitacyjnych i terapiach, spotkaniach rodzinnych, realizacji zakupów (przy aktywnym udziale osoby objętej pomocą), załatwianiu spraw urzędowych czy korzystania z instytucji publicznych (muzea, teatr, kino, galerie sztuki) itp.

Na realizację programu Powiat Wodzisławski pozyskał dofinansowanie w wysokości 133,5 tys. zł

Przyjmowanie wniosków osób z niepełnosprawnością zainteresowanych uzyskaniem pomocy asystentów osobistych w ramach programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2019-2020″  prowadzony jest do 21 lutego 2020 r.

Do dokumentów aplikacyjnych (karty zgłoszenia – DO POBRANIA) należy dołączyć kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności potwierdzoną za zgodność z oryginałem.

Dokumenty należy dostarczyć do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim, ul. Wałowa 30, 44-300 Wodzisław Śl. od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:30-15:00 do 21 lutego 2020 r.

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt telefoniczny z PCPR pod nr tel. 32 455 14 30  wew. 38. O zakwalifikowaniu do udziału w programie decyduje kolejność zgłoszeń.