POWIAT WODZISŁAWSKI oficjalny serwis internetowy

 

Strona startowa Aktualności i wydarzenia, Galeria zdjęć

„Lepsze Jutro” nad morzem i w górach

Uczestnicy unijnego projektu „Lepsze Jutro”, realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim, wzięli udział zajęciach, które odbyły się nad Bałtykiem i w Beskidach.

Projekt „Lepsze Jutro”to kontynuacja wcześniejszego projektu systemowego PCPR, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Inaczej jednak niż „Dobry Start” – obecne przedsięwzięcie realizowane jest w partnerstwie z większością gmin powiatu. Celem inicjatywy jest poprawa jakości życia oraz  sytuacji materialno – bytowej uczestników. W tym celu wdrażane są działania nakierowane na wzrost zaradności i samodzielności podopiecznych pomocy społecznej w powiecie.

Dla każdego uczestnika projektu została zaplanowana indywidualna ścieżka rozwoju i reintegracji. Zostały w niej uwzględnione indywidualne potrzeby każdej osoby zgodnie z jej wykształceniem, doświadczeniem, zainteresowaniami, tak aby łatwiej jej było się poruszać na rynku pracy.

Jednym z niedawno zrealizowanych działań były wyjazdowe zajęcia rehabilitacyjne dla 42 osób z niepełnosprawnościami. Uczestnicy wzięli udział w zorganizowanych w Ustroniu Morskim warsztatach pedagogicznych i psychologicznych oraz w zajęciach rehabilitacyjnych dostosowanych do indywidualnych potrzeb. Podczas zajęć uczestnicy nabyli wiedzę i umiejętności m.in. z zakresu: umiejętności pracy w grupie, komunikacji interpersonalnej, rozwijania umiejętności porozumiewania się z innymi ludźmi, rozwijania własnych zainteresowań, sztuki autoprezentacji i budowania pozytywnego wizerunku samego siebie, podstaw przedsiębiorczości, twórczego myślenia, savoir vivre oraz rozwiązywania konfliktów i opanowania stresu. Oprócz zajęć projektowych pobyt nad Bałtykiem dał okazję do interesującego spędzenia czasu wolnego. Uczestnicy wzięli udział m.in. w występach artystycznych i sportowych. Były też  wieczorki taneczne i konkursy karaoke.

Drugą – obok osób z niepełnosprawnościami – grupą osób uczestniczących w projekcie są usamodzielniający się wychowankowie rodzin zastępczych, domów dziecka i innych placówek. Niemal do końca lipca siedemnaścioro z nich przebywało w Wiśle, gdzie odbywali treningi rozwijania umiejętności i kompetencji społeczno-zawodowych.

Zakres warsztatów z doradcą zawodowym obejmował takie zagadnienia, jak kreowanie wizerunku i autoprezentacja, savoir vivre w zakładzie pracy,  aktywne poszukiwanie zatrudnienia, rynek pracy, zawody przyszłości, analiza predyspozycji zawodowych z wykorzystaniem testów, przygotowanie się do rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcą opracowanie dokumentów aplikacyjnych oraz planowanie ścieżki kariery zawodowej oraz rozwoju osobistego.

Uczestnicy oprócz udziału w warsztatach korzystali również z takich atrakcji jak: „minispa”, piesze wędrówki po górach, grillowanie czy wycieczka„Pętlą Beskidzką”, która obejmowała m.in. zwiedzanie zabytkowej chaty góralskiej z XIX wieku w Istebnej, rejs statkiem po Jeziorze Żywieckim, spacer ścieżkami spacerowymi wzdłuż rzeki Żylicy w Szczyrku, zwiedzanie Izby Regionalnej Koronkarstwa w Koniakowie,  spacer na wzniesienie Koczy Zamek, wjazd kolejką linowo – terenową na Górę Żar, a także spacer z przewodnikiem po Żywcu.