Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Herb powiatu wodzisławskiego Powiat Wodzisławski » Kto zostanie najaktywniejszym seniorem województwa śląskiego?

Kto zostanie najaktywniejszym seniorem województwa śląskiego?

Przed nami kolejna edycja organizowanego przez Wojewodę Śląskiego konkursu na najaktywniejszego seniora w województwie śląskim. Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach wyróżnionych ze względu na płeć, w wyniku których laureaci otrzymają tytuły „Aktywnej seniorki” oraz „Aktywnego seniora”.

Kandydaci powinni mieć ukończone 60 lat i wyróżniać się swoim działaniem na rzecz środowiska osób starszych oraz integracji międzypokoleniowej. Konkurs adresowany jest do:

  • osób fizycznych (grup osób),
  • organizacji pozarządowych,
  • podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 roku poz. 1817 z późn. zm.)
  • oraz instytucji publicznych z terenu województwa śląskiego.

Zgłoszeń konkursowych dokonywać należy do 10 października 2022 roku poprzez odpowiedni formularz, stanowiący załącznik do regulaminu konkursowego wraz z podpisanym formularzem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestników oraz oświadczenie kandydata o ukończeniu 60 lat. Wszystkie załączniki wraz z regulaminem dostępne są do pobrania poniżej.

To już kolejna odsłona konkursu Wojewody Śląskiego „Aktywny Senior”, który organizuje działająca przy Wojewodzie Śląskim Rada ds. Rodziny. W ubiegłorocznej edycji wygrali Agnieszka Rusok z gminy Lyski oraz Jan Szyma z Częstochowy.

Załączniki:

Regulamin Konkursu Aktywny Senior 2022 PRZEJDŹ NOWE OKNO

Załącznik nr 1 do Regulaminu Aktywny Senior PRZEJDŹ NOWE OKNO

Załącznik nr 2 do Regulaminu Aktywny Senior PRZEJDŹ NOWE OKNO

Załącznik nr 3 do Regulaminu Aktywny Senior PRZEJDŹ NOWE OKNO