POWIAT WODZISŁAWSKI oficjalny serwis internetowy

 
Strona startowa Aktualności i wydarzenia

Koronawirus – służby czuwają i informują

W związku z informacjami na temat ujawnionych zachorowań na COVID-19, podajemy zalecenia dotyczące profilaktyki oraz postępowania na wypadek wystąpienia podejrzanych objawów.

Jak informuje na swojej stronie Główny Inspektor Sanitarny, objawy zakażenia stwierdzone u osób, u których dotychczas zdiagnozowano infekcją koronawirusem obejmowały: gorączkę, kaszel oraz duszności. Badania RTG klatki piersiowej wykazały typowe cechy wirusowego zapalenia płuc z rozlanymi obustronnymi naciekami.

Jak podkreślają specjaliści, jednym z najskuteczniejszych środków zapobiegania zakażenia – nie tylko koronawirusem, ale też wieloma innymi chorobami jest DOKŁADNE MYCIE RĄK. Jak zrobić to prawidłowo przedstawia infografika Sanepidu:

 

Zgodnie z danymi WHO z dnia 1 marca 2020 r., większość pacjentów z COVID-19 to osoby dorosłe. Spośród 44672 pacjentów z Chin z potwierdzoną infekcją, 2,1% było w wieku poniżej 20 lat. Najczęściej zgłaszanymi objawami były gorączka, suchy kaszel i duszność, a większość pacjentów (80%) doświadczyła łagodnej postaci choroby. U około 14% zakażenie przebiegało w postaci ciężkiej choroby, a 5% chorych było w stanie krytycznym. Wczesne doniesienia sugerują, iż nasilenie się choroby powiązane jest z wiekiem (> 60 lat) i chorobą współistniejącą.

Wirus przenosi się drogą kropelkową. RNA wirusa wykryto w kale u pacjenta z potwierdzonym zakażeniem, u którego wystąpiły objawami żołądkowo-jelitowe, dlatego nie można wykluczyć transmisji wirusa drogą fekalno-oralną. Źródło infekcji nie jest znane i dlatego zakłada się, że może ono nadal być aktywne i prowadzić do kolejnych przypadków zarażeń

W świetle aktualnie dostępnych informacji, ECDC uważa, iż obecnie istnieje wysokie prawdopodobieństwo zarażenia wirusem obywateli UE/EOG i Wielkiej Brytanii zamieszkujących lub odwiedzających obszary, w których podejrzewa się utrzymującą się transmisję wirusa miedzy ludźmi.

Informacje dot. regionów/krajów z lokalną transmisją wirusa można znaleźć w raportach dziennych WHO pod adresem: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports/

Zalecenia dla osób podróżujących po Chinach, Włoszech, Korei Południowej, Iranie oraz innych krajach dotkniętych epidemią spowodowaną nowym koronawirusem SARS-CoV-2:

  • unikanie miejsc publicznych, zatłoczonych,
  • bezwzględne unikanie bliskiego kontaktu z osobami chorymi, w szczególności z objawami ze strony układu oddechowego,
  • unikanie odwiedzania rynków/targów lub innych miejsc, w których znajdują się żywe lub martwe zwierzęta i ptaki,
  • unikanie kontaktu ze zwierzętami, ich wydalinami lub odchodami,
  • ścisłe przestrzeganie zasad higieny rąk – ręce myć często wodą z mydłem lub dezynfekować środkiem na bazie alkoholu,
  • przestrzeganie zasad higieny żywności – jeść tylko w pewnych miejscach, pić wodę konfekcjonowaną.

Koronawirus SARS-CoV-2 jest wirusem osłonkowym, podatnym na działanie wszystkich rozpuszczalników lipidów. Należy pamiętać o częstym myciu rąk wodą z mydłem lub dezynfekować je środkiem na bazie alkoholu.

Informacja dla podróżnych powracajacych z krajów dotkniętych epidemią spowodowaną nowym koronawirusem SARS-CoV-2

W ostatnich kilku tygodniach w Chinach, we Włoszech, Korei Południowej i Iranie oraz innych krajach (aktualna lista krajów dostępna na stronach: www.who.int, www.ecdc.europa.eu, www.gis.gov.pl) wystąpiły zachorowania z objawami: gorączki, kaszlu, duszności i problemów z oddychaniem.

Co zrobić gdy podejrzane objawy wystąpią?

Jeżeli osoba podejrzewająca u siebie zachorowanie w ciągu dwóch tygodni przez wystąpieniem objawów infekcji dróg oddechowych przebywała w miejscu, w którym stwierdzono występowanie koronawirusa, zwłaszcza w Chinach, Korei Południowej, Republice Włoskiej czy Iranie zaleca się bezzwłocznie, telefoniczne powiadomieniu stacji sanitarno-epidemiologicznej (SANEPIDU) lub zgłoszenie się do oddziału zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.

Wszelkie informacje dla podróżujących dostępne są pod adresem gov.pl/koronawirus oraz na stronie gis.gov.pl

Ze względu na obecnie wysoką aktywność grypy sezonowej, podróżni powinni otrzymać szczepienia przeciw grypie, co najmniej dwa tygodnie przed podróżą, zgodnie z odpowiednimi zaleceniami krajowymi i międzynarodowymi.

Jak podkreśla dyrekcja Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śl., mimo że na terenie Polski dotąd nie ujawniono infekcji koronawirusem 2019-nCoV, powiatowe szpitale podjęły już działania w zakresie postępowania z pacjentami, u których istniałoby uzasadnione podejrzenie infekcji koronawirusem. – Przetestowane zostały wszystkie procedury, jakie w takich wypadkach obowiązują w placówkach. Dokonaliśmy przeglądu niezbędnych środków zabezpieczenia ochrony indywidualnej. Zabezpieczyliśmy też odizolowane pomieszczenie, w którym pacjent z podejrzeniem infekcji oczekiwałby na transport do wyspecjalizowanej placówki medycznej. Jednocześnie ze względu na zagrożenie wirusem odwiedziny na szpitalnych oddziałach będą możliwe wyłącznie za zgodą ordynatora oddziału, kierującego oddziałem lub lekarza dyżurnego – podkreśla dyrektor PPZOZ Krzysztof Kowalik. Zasady odwiedzin określono TUTAJ.

Informacje na temat zasad postępowania w przypadku podejrzenia choroby można pozyskać pod nr telefonu:

  • Ogólna Izba Przyjęć – tel. 32-459-18-16
  • Poradnia Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim – tel. 32-459-18-23 w godzinach 20.00-8.00
  • Poradnia Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach – tel. 32-459-24-07 w godzinach od 20:00 – 8:00

Materiał filmowy Ministerstwa Zdrowia: https://youtu.be/bO2swTJBj0s