POWIAT WODZISŁAWSKI oficjalny serwis internetowy

 
Strona startowa Aktualności i wydarzenia

Koronawirus. Jak załatwić sprawę w starostwie?

W związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z 19 kwietnia 2020 . w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii przypominamy, że z uwagi na zagrożenie epidemiczne do odwołania wszystkie siedziby Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śl. są zamknięte dla osób z zewnątrz. Urząd realizuje zadania w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów. Miejsce do składania dokumentów (pojemnik) znajduje się na terenie zadaszonego dziedzińca od strony ul. Pszowskiej (między budynkami Starostwa i Urzędu Miasta).

Budynek przy ul. Bogumińskiej 2 w Wodzisławiu Śl.

Korespondencję wymagającą uzyskania potwierdzenia wpływu prosimy nadawać w placówkach pocztowych (listy polecone lub za potwierdzeniem odbioru). Zachęcamy do załatwiania spraw w urzędzie drogą elektroniczną bez wychodzenia z domu, korzystając z ePUAP (Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej) lub systemu SEKAP. W tym celu należy posiadać profil zaufany (więcej o profilu TUTAJ). Można go założyć bez większych trudności w bankowości elektronicznej w większości polskich banków (wykaz banków dostępny jest TUTAJ).

Dokumenty, wnioski, pisma nie wymagające urzędowego potwierdzenia prosimy wrzucać do pojemnika ustawionego na terenie zadaszonego dziedzińca od strony ul. Pszowskiej (między budynkami Starostwa i Urzędu Miasta).

W celu ułatwienia kontaktu i przyspieszenia załatwienia sprawy prosimy o podanie numeru telefonu kontaktowego i/lub adresu e-mail przy każdym składanym wniosku lub piśmie.

Przypominamy, że termin rejestracji pojazdów, na mocy przepisów ustawowych, został wydłużony do 180 dni.

W sprawach wymagających osobistej obecności (np. odebranie tablic rejestracyjnych i pozwolenia czasowego) prosimy o wcześniejsze umówienie się telefoniczne. Poniżej podajemy wykaz telefonów:

TELEFONY (ul. Bogumińska 2):

 • Kancelaria: 32 453 97 10, fax. 32 453 97 12
 • Sekretariat Starosty: 32 453 97 13
 • Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej: tel. 32 453 97 66
 • Wydział Gospodarki Nieruchomościami: tel. 32 453 97 57
 • Wydział Organizacyjno-Administracyjny: tel. 32 453 97 30
 • Wydział Rady i Zarządu: tel. 32 453 97 77

TELEFONY (ul. Pszowska 92a):

 • Wydział Komunikacji i Transportu:
  – informacja: 32 412 09 00
  – rejestracja pojazdów: wew. 905, 906,
  – prawo jazdy: wew. 904.
 • Inspektor Ochrony Danych: 32 412 09 39
 • Wydział Funduszy Zewnętrznych i Zamówień Publicznych: 32 412 09 30
 • Wydział Obywatelski Ochrony Informacji Niejawnych i Zarządzania Kryzysowego: 32 412 09 72
 • Wydział Oświaty: 32 453 99 66
 • Wydział Ochrony Środowiska: 32 412 09 54
 • Powiatowy Rzecznik Konsumentów: 32 453 99 62
 • Wydział Promocji, Kultury i Sportu: 32 453 99 77
 • Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej: 32 453 99 74
 • Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności: 32 412 09 67

TELEFONY (ul. Mendego 3):

 • Wydział Geodezji/Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej:
  – wydawanie map: tel. 32 453 97 83
  – wydawanie wypisów i wyrysów ewidencji gruntów: tel. 32 453 97 67
  – obsługa jednostek wykonawstwa geodezyjnego: tel. 32 453 97 75, fax. 32 453 97 72
  GEO-INFO Delta: https://systherm-info.pl/pliki/geo-info/Delta.html
  – koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu: tel. 32 453 97 11

Przypominamy też o obecnych zasadach załatwiania spraw w Wydziale Komunikacji i Transportu – PRZEJDŹ

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy i prosimy o zrozumienie dla wyjątkowości zaistniałej sytuacji.