Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Herb powiatu wodzisławskiego Powiat Wodzisławski » Konsultacje z organizacjami pozarządowymi projektu uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi projektu uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego

 
  1. Przedmiot konsultacji: projekt uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/179/2020 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 27 lutego 2020 roku w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek oraz przyznania zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, którzy pełnią stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wodzisławski oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, o których mowa w art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy Karta Nauczyciela.
  2. Forma konsultacji: konsultacje przeprowadzone będą w formie forum wymiany opinii prowadzonego za pośrednictwem elektronicznych środków komunikacji. Opinie można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: oswiata@powiatwodzislawski.pl
  3. Termin konsultacji: od dnia 21 czerwca 2022 roku do dnia 6 lipca 2022 roku.
  4. Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Wydział Oświaty Starostwa Powiatowego, ul. Pszowska 92 a, 44-300 Wodzisław Śląski

Do pobrania:

  1. Projekt uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego, będący przedmiotem konsultacji (docx 18KB)