POWIAT WODZISŁAWSKI oficjalny serwis internetowy

 
Strona startowa Ogłoszenia

Konsultacje z NGO

Zachęcamy organizacje pozarządowe do udziału w konsultacjach dot. projektu uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/182/2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie nadania statutu Powiatowemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej  w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim.

  1. Przedmiot konsultacji:
  • Projekt uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/182/2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie nadania statutu Powiatowemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim.
  1. Formy konsultacji:
  • Wyrażenie opinii skierowanej na piśmie do komórki odpowiedzialnej za konsultacje (opinia powinna zostać podpisana przez osobę/osoby upoważnioną/e do reprezentowania organizacji).
  1. Termin konsultacji:
  • Od 16.05.2019r. do 30.05.2019r.
  1. Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji:
  • Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej, ul. Pszowska 92 a, 44-300 Wodzisław Śląski

Przedmiot konsultacji – projekt uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego – POBIERZ