POWIAT WODZISŁAWSKI oficjalny serwis internetowy

 
Strona startowa Ogłoszenia

Konsultacje z mieszkańcami w sprawie aktualizacji „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla powiatu wodzisławskiego”

Zarząd Powiatu Wodzisławskiego zaprasza mieszkańców powiatu do udziału w konsultacjach dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie aktualizacji „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla powiatu wodzisławskiego”.

Termin konsultacji ustala się od 22 lutego 2021 r. do 22 marca 2021 r.

Konsultacje przeprowadza się na terenie powiatu wodzisławskiego.

Konsultacje przeprowadza się w formie forum wymiany opinii prowadzonego za pośrednictwem elektronicznych środków komunikacji.

Opinie można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: plantransportowy@powiatwodzislawski.pl.

Z treścią konsultowanego projektu uchwały można zapoznać się w wersji elektronicznej na stronie www.powiatwodzislawski.pl i www.bip.powiatwodzislawski.pl lub w wersji papierowej w Starostwie Powiatowym w Wodzisławiu Śląskim w Wydziale Komunikacji i Transportu przy ulicy Pszowskiej 92a w sali nr 05.

Za przygotowanie i przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialny jest Wydział Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim.

Do pobrania: Uchwała Rady w sprawie aktualizacji Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla powiatu wodzisławskiego-projekt