POWIAT WODZISŁAWSKI oficjalny serwis internetowy

 
Strona startowa Ogłoszenia

Konsultacje z mieszkańcami projektu uchwały w sprawie wyłączenia szkoły ponadgimnazjalnej dla dorosłych o nazwie Technikum Uzupełniające Nr 1 Dla Dorosłych w Wodzisławiu Śląskim z Powiatowego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wodzisławiu Śląskim przy ul Gałczyńskiego 1 i jej likwidacji

Ogłoszenia z dnia 26 listopada 2015 r.

Postanawia się przeprowadzić konsultacje z mieszkańcami powiatu wodzisławskiego projektu uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie wyłączenia szkoły ponadgimnazjalnej dla dorosłych o nazwie Technikum Uzupełniające Nr 1 Dla Dorosłych w Wodzisławiu Śląskim z Powiatowego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wodzisławiu Śląskim przy ul Gałczyńskiego 1 i jej likwidacji.

 1. Termin rozpoczęcia konsultacji ustala się na dzień 26.11.2015 r.
 2. Termin zakończenia konsultacji nastąpi 11.12.2015 r.
 3. Konsultacje przeprowadza się na terenie powiatu wodzisławskiego.
 4. Formy konsultacji z mieszkańcami: opinie można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: oswiata@powiatwodzislawski.pl.
 5. Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji:
  Wydział Oświaty
  ul. Pszowska 92 a
  44-300 Wodzisław Śląski

Projekt uchwały – POBIERZ (PDF, 180 KB)