Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Herb powiatu wodzisławskiego Powiat Wodzisławski » Konsultacje z mieszkańcami oraz NGO projektu uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego

Konsultacje z mieszkańcami oraz NGO projektu uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego

Zapraszamy mieszkańców powiatu, a także organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w konsultacjach dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu wodzisławskiego.

Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały:
Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Wodzisławskiego – POBIERZ (PDF 344KB)

Forma konsultacji z NGO:
Wyrażenie opinii skierowanej na piśmie do komórki odpowiedzialnej za konsultacje (opinia powinna zostać podpisana przez osobę/osoby upoważnioną/e do reprezentowania organizacji).

Forma konsultacji z mieszkańcami:
Konsultacje przeprowadzane są w formie forum wymiany opinii prowadzonego za pośrednictwem elektronicznych środków komunikacji. Opinie można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: zdrowie@powiatwodzislawski.pl. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Wodzisławskiego 

Termin konsultacji z NGO i mieszkańcami:
od dnia 1.10.2020 r. do dnia 15.10.2020 r.

Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji:
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej, ul. Pszowska 92 a, 44-300 Wodzisław Śląski

Podstawa: uchwała Zarządu Powiatu w sprawie przeprowadzenia konsultacji (POBIERZ PDF 119KB)