POWIAT WODZISŁAWSKI oficjalny serwis internetowy

 
Strona startowa Ogłoszenia

Konsultacje z mieszkańcami – odpłatność za mieszkania

Zarząd Powiatu Wodzisławskiego zachęca mieszkańców powiatu do udziału w konsultacjach dot. projektu uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/425/2017 Rady Powiatu Wodzisławskiego z 21 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym poprzez zmianę treści jej załącznika, któremu nadaje się brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.

Termin konsultacji ustala się od 31 stycznia 2018 r. do 9 lutego 2018 r.

Konsultacje przeprowadza się w formie forum wymiany opinii prowadzonego za pośrednictwem elektronicznych środków komunikacji. Opinie można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: pcpr_wodz@poczta.onet.pl

Za przygotowanie i przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialne jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim, ul. Wałowa 30, 44-300 Wodzisław Śląski

Projekt uchwały, będący przedmiotem konsultacji – POBIERZ (PDF 251KB)

Uchwała Zarządu Powiatu w sprawie przeprowadzenia konsultacji – POBIERZ (PDF 551KB)