POWIAT WODZISŁAWSKI oficjalny serwis internetowy

 
Strona startowa Ogłoszenia

Konsultacje z mieszkańcami

Zachęcamy mieszkańców do udziału w konsultacjach dot. projektu uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/182/2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie nadania statutu Powiatowemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim.

  1. Termin rozpoczęcia konsultacji ustala się na dzień 16.05.2019r.
  2. Termin zakończenia konsultacji nastąpi w dniu 30.05.2019r.
  3. Konsultacje przeprowadza się na terenie Powiatu Wodzisławskiego.
  4. Konsultacje przeprowadzane będą w formie forum wymiany opinii prowadzonego za pośrednictwem elektronicznych środków komunikacji.
  5. Opinie można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: zdrowie@powiatwodzislawski.pl

Projekt uchwały będący przedmiotem konsultacji – POBIERZ