POWIAT WODZISŁAWSKI oficjalny serwis internetowy

 
Strona startowa Ogłoszenia

Konsultacje z mieszkańcami

Zarząd Powiatu Wodzisławskiego zaprasza mieszkańców Powiatu Wodzisławskiego do udziału w konsultacjach dot. projektu uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/305/2013 z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie powiatu wodzisławskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Wodzisławski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

  1. Termin konsultacji ustala się od 7 do 14 czerwca 2018 r.
  2. Konsultacje przeprowadza się na terenie powiatu wodzisławskiego.
  3. Konsultacje przeprowadza się w formie forum wymiany opinii prowadzonego za pośrednictwem elektronicznych środków komunikacji.
  4. Opinie można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: transport@powiatwodzislawski.pl
  5. Za przygotowanie i przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialny jest Wydział Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim.

Uchwała będą przedmiotem konsultacji – POBIERZ (PDF 259KB)