Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Herb powiatu wodzisławskiego Powiat Wodzisławski » Konsultacje społeczne programu „Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027”

Konsultacje społeczne programu „Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027”

Do 6 maja 2022 r. trwają konsultacje społeczne programu "Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027".

Celem konsultacji będzie zebranie uwag oraz opinii mieszkańców regionu na temat założeń, kierunków i form wsparcia zawartych w projektach dokumentów przygotowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego na nowy okres unijnego finansowania.

Dokumenty poddane konsultacjom społecznym:

  1. Projekt programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 wraz z TPST;
  2. Zał. 1 do TPST – Lista gmin wchodzących w skład OSI w podregionach górniczych;
  3. Zał. 2 do TPST – Potencjały i wyzwania rozwojowe;
  4. Zał. 3 do TPST – Indykatywny wykaz operacji i przedsiębiorstw;
  5. Zał. 4 do TPST – Indykatywna tabela finansowa FST;
  6. Prognoza Oddziaływania na Środowisko projektu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027.

Ewentualne uwagi do dokumentów proszę składać przy pomocy dołączonego formularza do dnia 29 kwietnia 2022 r. na adres e-mail fundusze@powiatwodzislawski.pl .

Formularz do pobrania: Formularz