Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Herb powiatu wodzisławskiego Powiat Wodzisławski » Konsultacje projektu uchwały Rady Powiatu – zmiana statutu PPZOZ

Konsultacje projektu uchwały Rady Powiatu – zmiana statutu PPZOZ

Zarząd Powiatu Wodzisławskiego zaprasza mieszkańców powiatu do udziału w konsultacjach w sprawie projektu uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/182/2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie nadania statutu Powiatowemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim.

Procedura konsultacji z mieszkańcami:

 1. Przedmiot konsultacji: Projekt Uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/182/2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie nadania statutu Powiatowemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim
 1. Forma konsultacji: Konsultacje przeprowadzane będą w formie forum wymiany opinii prowadzonego za pośrednictwem elektronicznych środków komunikacji. Opinie można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: zdrowie@powiatwodzislawski.pl.
 2. Termin konsultacji: od dnia 31.03.2020r. do dnia 14.04.2020r.
 1. Komórka odpowiedzialna: Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim.
 2. Akt będący przedmiotem konsultacji: POBIERZ PLIK (PDF 986KB)

Podstawa: POBIERZ PDF 122KB (uchwała Zarządu Powiatu Wodzisławskiego z 30 marca 2020 r.)

 

Procedura konsultacji z organizacjami pozarządowymi (NGO):

 1. Przedmiot konsultacji:
  Projekt uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/182/2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie nadania statutu Powiatowemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim.
 1. Formy konsultacji:
  Wyrażenie opinii skierowanej na piśmie do komórki odpowiedzialnej za konsultacje (opinia powinna zostać podpisana przez osobę/osoby upoważnioną/e do reprezentowania organizacji).
 1. Termin konsultacji:
  Od dnia 31.03.2020r. do dnia 14 kwietnia 2020r.
 1. Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji:
  Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej, ul. Pszowska 92a, 44-300 Wodzisław Śląski
 2. Akt będący przedmiotem konsultacji: POBIERZ PLIK (PDF 986KB)

Podstawa prawna – POBIERZ PDF 44KB (ogłoszenie Starosty Wodzisławskiego)