Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Herb powiatu wodzisławskiego Powiat Wodzisławski » Konsultacje projektu uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego

Konsultacje projektu uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego

Starosta Wodzisławski zaprasza do udziału w konsultacjach dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXIV/352/2021 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Wodzisławskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok”.

Przedmiot konsultacji:
Projekt uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXIV/352/2021 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Wodzisławskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok”

 1. Formy konsultacji:
  wyrażenie pisemnej opinii przez organizacje pozarządowe, skierowanej do komórki odpowiedzialnej za konsultacje, tj. do Wydziału Funduszy Zewnętrznych i Zamówień Publicznych w terminie od 30 grudnia do 13 stycznia 2022 r.;
  otwarte konsultacje z przedstawicielami organizacji pozarządowych dnia 11 stycznia 2022 r. w godzinach 12.00-15.00 w pokoju 220 w Starostwie Powiatowym w Wodzisławiu Śląskim, przy ulicy Pszowskiej 92a; konsultacje możliwe są również telefonicznie pod numerem 32 41 20 943;
  przeprowadzenie konsultacji z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego w Wodzisławiu Śląskim.
 2. Termin konsultacji:
  Od 30 grudnia 2021 do 13 stycznia 2022 r.
 3. Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji:
  Wydział Funduszy Zewnętrznych i Zamówień Publicznych, ulica Pszowska 92 a, 44-300 Wodzisław Śląski

Do pobrania:

 1. Projekt uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/352/2021 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Wodzisławskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok”(PDF 246KB)