Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Herb powiatu wodzisławskiego Powiat Wodzisławski » Konsultacje projektu uchwały rady powiatu

Konsultacje projektu uchwały rady powiatu

Informujemy, że z powodu zmian w projekcie uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego z 10 marca, poddanej konsultacjom 16 marca, które to zmiany zostały spowodowane zmianami godzin pracy niektórych aptek, Starosta Wodzisławski i Zarząd Powiatu Wodzisławskiego ponownie ogłaszają konsultacje z mieszkańcami oraz z organizacjami pozarządowymi zmienionego projektu uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Wodzisławskiego.

Konsultacje z mieszkańcami:

 1. Przedmiot konsultacji: projekt Uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Wodzisławskiego.
 2. Termin rozpoczęcia konsultacji ustalono na 24 marca 2022 r.,
 3. Termin zakończenia konsultacji nastąpi 6 kwietnia 2022 r.,
 4. Konsultacje przeprowadza się na terenie powiatu wodzisławskiego,
 5. Konsultacje przeprowadzane są w formie forum wymiany opinii prowadzonego za pośrednictwem elektronicznych środków komunikacji,
 6. Opinie można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: zdrowie@powiatwodzislawski.pl.

Konsultacje z organizacjami z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:

 1. Przedmiot konsultacji: projekt Uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Wodzisławskiego.
 2. Formy konsultacji: wyrażenie opinii na piśmie skierowanej do komórki odpowiedzialnej za konsultacje (opinia powinna zostać podpisana przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania organizacji).
 3. Termin konsultacji: od 24 marca 2022 roku do 6 kwietnia 2022 r.,
 4. Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej, ul. Pszowska 92 a, 44-300 Wodzisław Śl.

Do pobrania:

 1. Projekt uchwały poddanej konsultacjom