POWIAT WODZISŁAWSKI oficjalny serwis internetowy

 
Strona startowa Ogłoszenia

Konsultacje projektu uchwały Rady Powiatu

Starosta Wodzisławski ogłasza konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w artykule 3 ustęp 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie projektu uchwały Rady Powiatu dotyczącej ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Wodzisławskiego.Wodzisławskiego

 1. Przedmiot konsultacji:
  Projekt Uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Wodzisławskiego.
 2. Formy konsultacji:
  Wyrażenie opinii na piśmie skierowanej do komórki odpowiedzialnej za konsultacje (opinia powinna zostać podpisana przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania organizacji).
 3. Termin konsultacji:
  Od dnia 13 października 2021 roku do dnia 26 października 2021 roku.
 4. Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji:
  Wydział Zdrowia i Polityki Społeczne, ul. Pszowska 92 a, 44-300 Wodzisław Śląski

POBIERZ:

 1. Projekt uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Wodzisławskiego (PDF 264KB)