Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Herb powiatu wodzisławskiego Powiat Wodzisławski » Konsultacje projektu uchwały rady powiatu

Konsultacje projektu uchwały rady powiatu

Ogłoszenie o konsultacjach z mieszkańcami powiatu wodzisławskiego projektu uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie zmiany uchwały nr LII/559/2010 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 21 października 2010 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiących własność lub użytkowanie wieczyste Powiatu Wodzisławskiego.

  1. Przedmiot konsultacji: projekt uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie zmiany uchwały nr LII/559/2010 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 21 października 2010 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiących własność lub użytkowanie wieczyste Powiatu Wodzisławskiego.
  2. Termin rozpoczęcia konsultacji ustalono na 14 kwietnia 2022 r.,
  3. Termin zakończenia konsultacji nastąpi 28 kwietnia 2022 r.,
  4. Konsultacje przeprowadza się na terenie powiatu wodzisławskiego,
  5. Konsultacje przeprowadzane są w formie forum wymiany opinii prowadzonego za pośrednictwem elektronicznych środków komunikacji,
  6. Opinie można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: pzzn@pzzn.org.pl.

Do pobrania:

  1. Projekt uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie zmiany uchwały nr LII/559/2010 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 21 października 2010 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiących własność lub użytkowanie wieczyste Powiatu Wodzisławskiego (PDF 227KB)