POWIAT WODZISŁAWSKI oficjalny serwis internetowy

 
Strona startowa Ogłoszenia

Konsultacje projektu Statutu Powiatu

Zarząd Powiatu zachęca mieszkańców powiatu i organizacje pozarządowe do udziału w konsultacjach projektu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Wodzisławskiego.

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi prowadzone są w następujący sposób:

 1. Przedmiot konsultacji:
 • Projekt uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Wodzisławskiego.
 1. Formy konsultacji:
 • Wyrażenie opinii skierowanej na piśmie do komórki odpowiedzialnej za konsultacje (opinia powinna zostać podpisana przez osobę/osoby upoważnioną/e do reprezentowania organizacji).
 1. Termin konsultacji:
 • Od dnia 20 września 2018r. do dnia 4 października 2018r.
 1. Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji:
 • Wydział Rady i Zarządu Powiatu Starostwo Powiatowe, ul. Bogumińska 2, 44-300 Wodzisław Śląski

 

Konsultacje z mieszkańcami prowadzone są w następujący sposób:

 1. Termin rozpoczęcia konsultacji ustala się na dzień 20 września 2018 r.
 2. Termin zakończenia konsultacji nastąpi 4 października 2018 r.
 3. Konsultacje przeprowadzane będą w formie forum wymiany opinii prowadzonego za pośrednictwem elektronicznych środków komunikacji.
 4. Opinie można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biurorady@powiatwodzislawski.pl

Do pobrania: projekt uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Wodzisławskiego (PDF 953KB)