POWIAT WODZISŁAWSKI oficjalny serwis internetowy

 
Strona startowa Aktualności i wydarzenia, Ogłoszenia

Konsultacje projektu programu współpracy z organizacjami pozarządowymi

Do 12 listopada organizacje pozarządowe mogą wyrażać swoją opinię na temat przygotowywanego "Programu Współpracy Powiatu Wodzisławskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok”. Zachęcamy przedstawicieli tzw. trzeciego sektora do udziału w konsultacjach.

powiat logo

Przedmiot konsultacji:

  • projekt uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie: uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Wodzisławskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok”.

Formy konsultacji:

  • wyrażenie pisemnej opinii przez organizacje pozarządowe, skierowanej do komórki odpowiedzialnej za konsultacje, tj. do Wydziału Funduszy Zewnętrznych i Zamówień Publicznych w terminie od 28 października do 12 listopada 2020 r.;
  • otwarte konsultacje z przedstawicielami organizacji pozarządowych dnia 5 listopada w godzinach 10.00-12.00 oraz od 16.00-18.00 w pokoju 220 – Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim, ulica Pszowska 92a; konsultacje możliwe są również telefonicznie pod numerem 32 41 20 943;
  • przeprowadzenie konsultacji z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego w Wodzisławiu Śląskim.

Termin konsultacji:

  • od 28 października 2020 r. do 12 listopada 2020 r.

Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji:

  • Wydział Funduszy Zewnętrznych i Zamówień Publicznych, ulica Pszowska 92 a, 44-300 Wodzisław Śląski

Do pobrania:

  1. Projekt „Programu Współpracy Powiatu Wodzisławskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok” (PDF 315 KB)