Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Herb powiatu wodzisławskiego Powiat Wodzisławski » Konsultacje „Programu Współpracy Powiatu Wodzisławskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2010 rok”

Konsultacje „Programu Współpracy Powiatu Wodzisławskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2010 rok”

Dnia 4 listopada 2009 roku o godz. 16.00 w Powiatowym Centrum Konferencyjnym odbyły się konsultacje „Programu Współpracy Powiatu Wodzisławskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2010 rok”.

W konsultacjach uczestniczyli przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz przedstawiciele jednostek oraz komórek organizacyjnych Starostwa, którzy prowadzą współpracę z organizacjami pozarządowymi.

Barbara Jasińska-Musik– Zastępca Naczelnika Wydziału Strategii i Rozwoju Powiatu przedstawiła główne założenia Programu współpracy, jak również listę zagadnień  priorytetowych na 2010 rok. Na wniosek organizacji pozarządowych do proponowanego projektu Programu do listy zagadnień priorytetowych dopisano realizację zadań publicznych z zakresu ochrony środowiska oraz zmieniono zapisy dotyczące zadań z zakresu sportu lub rekreacji oraz z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej.
Tematyka najbliższej sesji, która odbędzie się 25 listopada 2009 r. będzie dotyczyła m.in. współpracy Powiatu Wodzisławskiego z organizacjami pozarządowymi.