Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Herb powiatu wodzisławskiego Powiat Wodzisławski » Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu dotyczacej „Programu współpracy Powiatu Wodzisławskiego z organizacjami poza­rządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 rok”

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu dotyczacej „Programu współpracy Powiatu Wodzisławskiego z organizacjami poza­rządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 rok”

Ogłoszenie z dnia 16.09.2010r. w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego

1.Przedmiot konsultacji:
Projekt uchwały w sprawie: uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Wodzisławskiego   z organizacjami poza¬rządowymi oraz podmiotami    prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 rok”.

2.Formy konsultacji:
1/ wyrażenie pisemnej opinii na piśmie skierowanej do komórki odpowiedzialnej
za konsultacje
2/  wyrażenie pisemnej opinii poprzez adres e-mail: strategia@powiatwodzislawski.pl
3/  otwarte spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych

3.Termin konsultacji : od dnia 16.09.2010r. do dnia 3.10.2010r.

4.Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji:

Wydział Strategii i Rozwoju Powiatu
ul. Pszowska 92 a
44-300 Wodzisław Śl.

Projekt uchwały w załączniku- pobierz