POWIAT WODZISŁAWSKI oficjalny serwis internetowy

 

Strona startowa Czas wolny

KONKURS: NA WSI NAJLEPIEJ

"Na wsi najlepiej-12 dobrych praktyk w turystyce wiejskiej" - konkurs Polskiej Organizacji Turystycznej, który ma wyłonić dwanaście najlepszych atrakcji turystyki wiejskiej w Polsce.

Polska Organizacja Turystyczna zaprasza do konkursu właścicieli obiektów turystycznych, podmioty prowadzące działalność turystyczną na wsi, a także regionalne i lokalne organizacje turystyczne, instytucje administracji samorządowej czy lokalne grupy działania.

Zgłoszenia będą przyjmowane do 20 lipca. Następnie prace rozpocznie kapituła konkursu, która wybierze po 3 laureatów w każdej kategorii. Zwycięskie obiekty staną się bohaterami filmów, publikacji i reportaży, a dodatkowo odwiedzą je w trakcie wizyt studyjnych blogerzy, którzy zapewnią dodatkową promocję w mediach społecznościowych oraz blogosferze.

Kandydatury można zgłaszać na stronie nawsinajlepiej.polska.travel w następujących kategoriach:
• Wypoczynek u rolnika
• Wypoczynek na wsi
• Oferta uzupełniająca wypoczynek na wsi
• Tradycyjna kuchnia polskiej wsi

Finałowa konferencja połączona z wręczeniem nagród odbędzie się 9 sierpnia w Warszawie.