Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Herb powiatu wodzisławskiego Powiat Wodzisławski » Konferencja "Zagrożenie przestępczością przeciwko rodzinie"

Konferencja "Zagrożenie przestępczością przeciwko rodzinie"

Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim 28 listopada zorganizowało konferencję i warsztaty pod tytułem "Zagrożenie przestępczością przeciwko rodzinie". Odbyła się ona w Powiatowym Centrum Konferencyjnym przy ul. Pszowskiej 92a.

Była to realizacja zadania przyjętego w Powiatowym Programie Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli zapisanego w Planie Pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

Na konferencję zostali zaproszeni m.in. przedstawiciele ośrodków pomocy społecznej, szkolni pedagodzy, dyrektorzy szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, kierownicy świetlic i gminne komisje rozwiązywania problemów alkoholowych, kuratorzy sądowi, policja, prokuratura i duchowieństwo.

Wśród prelegentów znalazły się: Renata Durda – Kierownik Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy „Niebieska Linia” w Warszawie, certyfikowany specjalista ds. przeciwdziałania przemocy, współpracownik
Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Liliana Krzywicka – psycholog, Kierownik Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Katowicach, certyfikowany specjalista ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, członek Rady Ekspertów ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie PARPA w Warszawie i Kama Dąbrowska – radca prawny, kierownik Wydziału Prawnego Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warszawie.

Galeria zdjęć: