POWIAT WODZISŁAWSKI oficjalny serwis internetowy

 
Strona startowa Aktualności i wydarzenia

Komunikat personalny

Zarząd Powiatu Wodzisławskiego na wczorajszym posiedzeniu (21 sierpnia) wyraził zgodę na zatrudnienie wyłonionego przez komisję konkursową kandydata na stanowiska dyrektora Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śl. w osobie Krzysztofa Kowalika.

Nawiązanie stosunku pracy na podstawie umowy o pracy nastąpi z dniem 1 września, na czas określony 6 lat. Warunki zatrudnienia zostaną określone w umowie o pracę.

Krzysztof Kowalik ma 47 lat. Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Studium Zarządzania Projektem Europejskim w Międzynarodowej Szkole Bankowości i Finansów w Katowicach. W latach 1999-2003 był kierownikiem działu organizacyjnego w Śląskiej Regionalnej Kasie Chorych w Katowicach, następnie przez trzynaście lat (do 2016 r.) naczelnikiem wydziału odpowiadającego za organizację, obsługę prawną, kadry oraz szkolenia w Śląskim Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach. Pełnił ponadto obowiązki dyrektora Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach oraz zastępcy dyrektora ds. administracyjno-technicznych Szpitala Miejskiego w Rudzie Śl. Ostatnio pracował jako koordynator ds. kontraktowania i rozliczania świadczeń zdrowotnych w SP ZOZ MSWiA w Katowicach.

Krzysztof Kowalik został wybrany i rekomendowany Zarządowi Powiatu przez powołaną zgodnie ze stosownymi przepisami prawa uchwałą Rady Powiatu komisję konkursową, w skład której weszło sześciu przedstawicieli podmiotu tworzącego (w skład komisji powołano po trzech pracowników PPZOZ i Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śl.) oraz jeden przedstawiciel Rady Społecznej PPZOZ. Komisja konkursowa dokonała wyboru kandydata na stanowisku dyrektora na posiedzeniu w dniu 5 sierpnia 2019r. w wyniku tajnego głosowania. Krzysztof Kowalik uzyskał większość głosów członków Komisji.