POWIAT WODZISŁAWSKI oficjalny serwis internetowy

 
Strona startowa Aktualności i wydarzenia

Komunikat Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Katowicach

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Katowicach informuje o wystąpieniu w okresie od lutego do kwietnia zwiększonej ilości przypadków zakażenia wirusem grypy świń typu A(H1N1) u ludzi w Meksyku i USA. Grypa może przenosić się bezpośrednio ze świń na ludzi i z ludzi na świnie. Do zakażenia ludzi najczęściej dochodzi poprzez bliski kontakt z zakażonymi zwierzętami. Aktualnie może również dochodzić do przeniesienia wirusa z człowieka na człowieka.

Osoby powracające z Meksyku i USA lub mające kontakt z osobami przebywającymi na tych terenach w ostatnim czasie (u których wystąpiły symptomy choroby) posiadające następujące objawy chorobowe: podwyższoną temperaturę ciała, osłabienie, kaszel, katar, ból gardła, bóle kostne i mięśniowe, nudności, biegunkę, wymioty powinny pilnie skontaktować się z lekarzem.
W przypadku wystąpienia objawów grypopodobnych w okresie około 10 dni od powrotu do kraju lub kontaktu z osobą podejrzaną o zachorowanie na grypę świń należy niezwłocznie udać się do lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej, najbliższego szpitala zakaźnego lub innej placówki medycznej i poinformować o historii podróży.

W przypadku osób udających się do krajów, w których stwierdzono przypadki zakażeń wirusem grypy świń typu A (H1N1) u ludzi należy bezwzględnie stosować się do wszelkich zaleceń miejscowej służby zdrowia oraz przestrzegać reżimu sanitarnego a w szczególności:

  • Unikać bliskiego kontaktu z osobami wykazującymi objawy grypopodobne. W przypadku zachorowania pozostać w domu lub zachować odpowiednią odległość od innych osób, tak aby chronić je przed zachorowaniami.
  • Zapobiegać zakażenia wirusem innych osób poprzez przykrywanie ust i nosa chusteczką w czasie kaszlu i kichania.
  • Unikać dotykania oczu, nosa i ust (wirusy i bakterie często rozprzestrzeniają się gdy ludzie dotykają skażonych powierzchni, a potem oczu, nosa i ust).
  • Myć często ręce wodą z mydłem.

(źródło: www.wsse.katowice.pl)