Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Herb powiatu wodzisławskiego Powiat Wodzisławski » Kolejna pożyczka umorzona

Kolejna pożyczka umorzona

Zarząd Powiatu Wodzisławskiego na ostatnim w 2018 roku posiedzeniu zdecydował o umorzeniu Powiatowemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i w Wodzisławiu Śl. kolejnej pożyczki w wysokości 600 tys. złotych. W sumie w grudniu Zarząd Powiatu umorzył szpitalowi zaległości z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek w łącznej kwocie 3,1 mln zł.

szpital w Wodzisławiu Śl.

O umorzeniu 2,5 mln złotych pisaliśmy tutaj:

https://www.powiatwodzislawski.pl/zarzad-powiatu-umorzyl-szpitalowi-25-mln-zl-pozyczek.html

 

21 grudnia dyrekcja PPZOZ wystąpiła do Zarządu z kolejnym wnioskiem o częściowe umorzenie pozostałych do spłaty należności PPZOZ wobec Powiatu Wodzisławskiego. Prośba dyrekcji podyktowana jest m.in. nieprzewidzianą sytuacją, która wystąpiła w związku z wprowadzeniem w życie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw, która obliguje szpital do podwyższenia wynagrodzeń zasadniczych. Ustawodawca ogranicza w niej pokrycie niektórych kosztów pochodnych związanych ze wzrostem wynagrodzeń dla lekarzy, przyjmując tylko pokrycie w ok. 80 %. W myśl tej ustawy PPZOZ został zobowiązany do wypłacenia lekarzom od lipca 2018 roku dodatkowych wynagrodzeń, co spowodowało poniesienie przez szpital nieprzewidzianych kosztów.