POWIAT WODZISŁAWSKI oficjalny serwis internetowy

 
Strona startowa Aktualności i wydarzenia

Klasy mundurowe ślubowały

Wczoraj na rydułtowskim rynku 62 uczniów Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Rydułtowach, kształcących się w tzw. klasach mundurowych złożyło szkolne ślubowanie. W uroczystości udział wziął m.in. starosta Leszek Bizoń, przewodniczący rady powiatu Adam Krzyżak oraz członkini zarządu powiatu resortowo odpowiedzialna za powiatową oświatę Kornelia Newy.

Starosta Leszek Bizoń wręcza kadetom z klasy pierwszej berety

Ślubowanie rozpoczęła msza święta w kościele pw. św. Jerzego w Rydułtowach. Następnie uczniowie klasy pierwszej i drugiej rydułtowskiego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w asyście orkiestry wojskowej z Bytomia pod batutą st. kpt. Piotra Dziadkowca przemaszerowali w szyku na główny plac miasta, gdzie nastąpiła dalsza część uroczystości.

Najpierw na maszt wciągnięto flagę Polski i odśpiewano narodowy hymn, po czym kadeci uroczyście złożyli ślubowanie na sztandar szkoły. Starosta Leszek Bizoń oraz Wojskowy Komendant Uzupełnień w Rybniku ppłk Andrzej Kuc wręczyli z kolei uczniom pierwszej klasy ZSP naszywki z emblematem szkoły oraz berety. W swoich przemówieniach obaj panowie podkreślali dumę z postawy młodych ludzi. Podziękowali również rodzicom i nauczycielom za dawany codziennie przykład.

Starosta mówił ponadto, że wybór klasy mundurowej, choć może oznaczać nieco trudniejszą ścieżkę edukacyjną, bo poza przedmiotami ogólnymi oraz zawodowymi uczniowie realizują jeszcze zajęcia z przygotowania wojskowego, tak naprawdę jest inwestycją w przyszłość młodzieży.

– I takiej właśnie: dobrej, bezpiecznej, stabilnej i przynoszącej Wam mnóstwo satysfakcji przyszłości – tak w przyszłym życiu zawodowym, jak i rodzinnym z całego serca Wam życzę – powiedział Leszek Bizoń.

Życzenia i gratulacje złożyli również młodzieży dyrektor szkoły Beata Pirogowicz, a także zastępca burmistrza Rydułtów Mariola Bolisęga.

Na zakończenie, zgodnie z ceremoniałem wojskowym, kadeci w defiladzie zaprezentowali się przybyłym na ślubowanie gościom. Wśród nich, poza przedstawicielami powiatu wodzisławskiego oraz samorządu miejskiego, byli również oficerowie Wojska Polskiego z jednostek współpracujących ze szkołą, duchowni oraz licznie przybyli na rydułtowski rynek rodzice uczniów.

Jak to się zaczęło?

1 września 2015 r. w ówczesnym Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Rydułtowach powstała pierwsza klasa mundurowa kształcąca na kierunku technik logistyk o specjalności wojskowej. Trzy lata później szkoła przystąpiła do drugiej edycji programu Ministerstwa Obrony Narodowej „Certyfikowanych Klas Mundurowych”. Obecnie uczniowie tych klas uczestniczą już w piątej edycji programu, która zakończy się w 2023 r. Kształcenie uczniów klas mundurowych odbywa się we współpracy z Wojskową Komendą Uzupełnień w Rybniku i 6. Batalionem Powietrznodesantowym w Gliwicach. Tam też odbywają się zajęcia praktyczne z edukacji wojskowej. Z kolei na mocy porozumienia zawartego z 18. Bielskim Batalionem Powietrznodesantowym z Bielska-Białej absolwenci klas mundurowych z ZSP w Rydułtowach mogą odbywać skróconą służbę przygotowawczą.

Zachęcamy do obejrzenia galerii zdjęć z wczorajszego wydarzenia: