POWIAT WODZISŁAWSKI oficjalny serwis internetowy

 
Strona startowa Aktualności i wydarzenia

KAMPANIA PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY 25 LISTOPAD – 3 GRUDZIEŃ

Po raz drugi Powiatowy Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie organizuje kampanię społeczną „Biała Wstążka”. Tegoroczna edycja adresowana jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Kampania „Biała Wstążka” to największa na świecie międzynarodowa kampania mająca na celu zatrzymanie przemocy wobec kobiet. Akcja jest wynikiem wydarzenia z 6 grudnia 1989 roku kiedy to w Montrealu mężczyzna zamordował na politechnice 14 kobiet a 13 ranił, twierdząc, że sam nie skończył studiów technicznych ponieważ dziewczyny zabrały mu miejsce na uczelni.  W 1991 roku  kanadyjscy mężczyźni postanowili, że włączą się w akcję walki  z przemocą wobec kobiet. Jako symbol tej akcji wybrali białą wstążkę. Kampania jest stworzona przez mężczyzn i przede wszystkim do nich kierowana. Ma sprowokować dyskusję na temat przemocy wobec kobiet oraz wesprzeć działania, które będą jej zapobiegać. Dzień 25 listopada został uznany przez ONZ w roku 1999 za Międzynarodowy Dzień Walki z Przemocą Wobec Kobiet.

Na terenie powiatu, po raz drugi, kampanię organizuje Powiatowy Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie. Do tegorocznej edyci zaprosił placówki oświatowe. Szkoły, które zadeklarowały chęć wzięcia udziału w kampanii otrzymały materiały wspomagające jej realizację takie jak: plakaty, ulotki, bajkę terapeutyczną, informatory.Założone w ramach kampanii działania odbywają się przy wsparciu szkolnych pedagogów, którzy współpracują z Ośrodkiem.  Polegają one m.in. na zaproponowaniu młodzieży szkolnej udziału w konkursie plastycznym, którego tematem jest treść bajki terapeutycznej oraz dyskusja na temat poruszanych w niej zagadnień. Rozstrzygnięcie  tego konkursu  odbędzie się 3 grudnia o godzinie 10.00 w auli Liceum Ogólnokształcącego nr 1 w Wodzisławiu Śląskim.
Uczniom szkół ponadgimnazjalnych w ramach kampanii zaproponowano także udział w debacie, której tematem było szeroko pojęte zjawisko przemocy,  ze szczególnym uwzględnieniem portretu ofiary oraz osoby stosującej przemoc. Celem tego działania jest wypracowanie wraz z młodzieżą programu profilaktycznego w zakresie przeciwdziałania przemocy – z uwzględnieniem potrzeb młodzieży w tym zakresie.
Podczas uroczystego zakończenia kampanii, oprócz rozstrzygnięcia konkursu plastycznego,  zaplanowano występ młodzieżowej grupy teatralnej Bengaku z przedstawieniem pt. „Bo takie jest życie” oraz wręczenie przedstawicielom szkół dyplomu Ambasadora kampanii „Białej wstążki”.