Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Herb powiatu wodzisławskiego Powiat Wodzisławski » Kampania „Biała wstążka” w Powiecie Wodzisławskim

Kampania „Biała wstążka” w Powiecie Wodzisławskim

W tym roku po raz pierwszy Powiatowy Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Wodzisławiu Śl. rozpoczyna inaugurację kampanii „Białej wstążki” pod hasłem: „Tu i teraz przełam przemoc”.

Celem kampanii jest społeczna debata i dyskusja na temat przemocy wobec kobiet oraz wspieranie działań na rzecz jej przeciwdziałania. Kampania została stworzona przez mężczyzn i jest przede wszystkim do nich skierowana. Zmierza do włączenia ich w przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet.

W roku 1999 Organizacja Narodów Zjednoczonych celem upamiętnienia śmierci sióstr Mirabel oraz masakry w Montrealu uznała dzień 25 listopada za Międzynarodowy Dzień Walki z Przemocą Wobec Kobiet a biała wstążka stała się jego symbolem. Akcja prowadzona jest obecnie w 45 krajach.
Rys historyczny:

Patria, Minerva i Maria Teresa Mirabal były aktywistkami politycznymi i symbolem oporu Dominikan przeciwko dyktaturze Trujillo. Były często aresztowane za swą działalność w obronie demokracji i praworządności. 25 listopada 1960 roku siostry Mirabal zostały zamordowane przez tajną policję w pobliżu Rufino de la Cruz, dokąd przyjechały by odwiedzić swych aresztowanych mężów. Zbrodnia ta poruszyła cały naród i przyśpieszyła upadek dyktatury Trujillo. Dzień 25 listopada, upamiętniający życie i śmierć sióstr Mirabal został uznany przez ONZ w roku 1999 za Międzynarodowy Dzień Walki z Przemocą Wobec Kobiet.

6 grudnia 1989 roku 25–letni mężczyzna Marc Lepine wszedł do budynku Politechniki Uniwersytetu w Montrealu niosąc automat kaliber 223. Strzelając zabił 14 kobiet i ranił 13 innych osób: 9 kobiet i 4 mężczyzn. Oświadczył, iż uczynił to, ponieważ uznał za niewłaściwe, by kobiety kończyły studia techniczne. Zanim popełnił samobójstwo zostawił list w którym zamieścił listę 19 najbardziej znienawidzonych przez niego kobiet. W roku 1991 Rząd Kanady ogłosił 6 grudnia Narodowym Dniem Pamięci i Działania w obliczu Przemocy Wobec Kobiet. Odtąd co roku mężczyźni i chłopcy są zachęcani do noszenia białej wstążki pomiędzy 25 listopada a 6 grudnia.

Uroczyste otwarcie kampanii przez Starostę Powiatu Wodzisławskiego25 listopada 2009 r. podczas XXXX sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego o godz.14.00.

Spotkanie z udziałem osobistości z życia politycznego i społecznego oraz mediów. Symboliczne wręczenie białych wstążek obecnym na uroczystości mężczyznom.

Działania prowadzone przez Powiat Wodzisławski w ramach kampanii „Białej Wstążki”:

  1. Spotkanie z udziałem osobowości z życia politycznego i społecznego oraz mediów, na którym Ambasadorowie kampanii symbolicznie zostaną odznaczeni białą wstążką.
  2. Promowanie przesłania kampanii poprzez: kolportaż ulotek oraz plakatów. Udział osób zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie w audycjach telewizyjnych i radiowych.
  3. Spotkanie z Radą Młodzieży Powiatu Wodzisławskiego w celu opracowania programu profilaktyki przemocy dla szkół średnich.
  4. W placówkach oświatowych naszego powiatu odbywać się będą zajęcia edukacyjne skierowane do młodzieży gimnazjalnej na temat przeciwdziałania przemocy.
  5. Prezentowanie w ramach cyklu spotkań szkoleniowych skierowanych do specjalistów tj. kuratorów sądowych, policjantów, pracowników socjalnych programu korekcyjno-edukacyjnego realizowanego przez PSOW.
  6. Spotkanie z przedstawicielami gmin naszego powiatu w celu opracowania założeń związanych z budowaniem lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Działania towarzyszące kampanii:

  • prowadzenie warsztatów dla szkół podstawowych i gimnazjalnych pt. „Przeciwdziałanie przemocy w grupach rówieśniczych”
  • interdyscyplinarne szkolenie pt.: „Prezentacja wdrażanego w powiecie wodzisławskim modelu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie” mające na celu zaznajomienie specjalistów z realizowanym przez PSOW programem korekcyjno – edukacyjnym
  • szkolenie dla pedagogów pt. „Agresja i przemoc w środowisku szkolnym dzieci, które doznały odrzucenia ze strony rodziców biologicznych”
  • Trening Zastępowania Agresji skierowany do dzieci i młodzieży

Celem szczegółowym kampanii jest prezentacja działalności Powiatowego Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie ze szczególnym uwzględnieniem oddziaływań korekcyjno- edukacyjnych.
Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do przyłączenia się do kampanii i jej propagowania. Prosimy abyście Państwo 25 listopada zechcieli przyjąć i założyć białą wstążkę manifestując w ten sposób sprzeciw wobec przemocy i zamieścili w swoich placówkach plakaty promujące kampanię.