POWIAT WODZISŁAWSKI oficjalny serwis internetowy

 
Strona startowa Aktualności i wydarzenia

Kadeci ślubowali

Wczoraj na rynku w Rydułtowach odbyła się uroczystość złożenia przysięgi przez 33 uczniów klasy pierwszej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Rydułtowach, kształcących się w zawodzie technik logistyk.

Funkcjonowanie klasy mundurowej w rydułtowskiej szkole to efekt porozumienia z Wojskową Komendą Uzupełnień w Rybniku. W tym roku Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Rydułtowach – jako jedna z trzech szkół w województwie śląskim –  od września realizuje program pilotażowy Ministerstwa Obrony Narodowej w zakresie kształcenia przyszłych kadr służb mundurowych. Sam zaś proces kształcenia uczniów wspiera jednostka patronacka, którą jest  6. Batalion Powietrznodesantowy z Gliwic.

Uroczyste ślubowanie w Rydułtowach miało miejsce już po raz czwarty. Tradycyjnie rozpoczęło się od mszy św. w kościele pw. św. Jerzego, skąd młodzież w akompaniamencie Orkiestry Wojskowej z Bytomia przemaszerowała wraz z gośćmi na główny plac miasta. Co ciekawe, także w tym roku w klasie mundurowej liczebnie dominują przedstawicielki płci pięknej. Na 33 uczniów, którzy rozpoczęli naukę aż 19 to dziewczęta

Uczniowie złożyli ślubowanie w obecności władz powiatu w osobach: starosty Ireneusza Serwotki, wicestarosty Danuty Mąćkowskiej, członkini zarządu powiatu Janiny Chlebik-Turek, włodarzy miasta: burmistrz Kornelii Newy i przewodniczącego rady miejskiej Lucjana Szwana, zastępcy komendanta WKU w Rybniku mjr. Krzysztofa Szmyta oraz zaproszonych gości. Częścią wojskowo-paradną uroczystości dowodził por. Michał Marcol.