POWIAT WODZISŁAWSKI oficjalny serwis internetowy

 
Strona startowa Inwestycje dofinansowane z budżetu państwa lub państwowych funduszy celowych

Opieka wytchnieniowa – edycja 2020

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim przystąpiło do kolejnej edycji programu pod nazwą „Opieka wytchnieniowa”, realizowanego w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Adresatami programu są dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, których członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę, wymagają wsparcia w postaci doraźnej, krótkotrwałej przerwy w sprawowaniu opieki. Dzięki programowi opiekunowie będą mogli liczyć na przyznanie kilkunastu dni wypoczynku, a także  na możliwość skorzystania z usług specjalistycznych w tym psychologicznych.

Program jest realizowany w trzech formach:

  • świadczenie usług opiekuńczych w formie pobytu dziennego – może być realizowane tylko przez gminę,
  • świadczenie całodobowych usług opiekuńczych – może być realizowane tylko przez gminę,
  • świadczenie  usług specjalistycznego poradnictwa (psychologicznego lub terapeutycznego)oraz wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji/rehabilitacji/dietetyki – może być realizowany tylko przez powiat.

Powiat Wodzisławski przystąpił do realizacji trzeciej formy programu. Obecnie trwa nabór wniosków.

Kompletne dokumenty można składać w terminie od 8 do 30 czerwca 2020 r. w siedzibie PCPR w Wodzisławiu Śląskim, ul. Wałowa 30, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.30 do 15.30 lub drogą elektroniczną na adres: pcpr_wodz@poczta.onet.pl. W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod nr tel. (32) 455 14 30 wew. 38.

Poniżej do pobrania dokumenty wraz z załącznikami:

  • Karta zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020 – POBIERZ ( docx.)
  • Klauzula RODO (zał. nr 2 do karty zgłoszenia – POBIERZ (docx.)
  • Karta oceny stanu dziecka/osoby niepełnosprawnej wg zmodyfikowanej skali FIM  (zał. nr 3 do karty zgłoszenia) – POBIERZ (docx.)

Wytyczne w zakresie realizacji programu – POBIERZ (PDF)