POWIAT WODZISŁAWSKI oficjalny serwis internetowy

 
Strona startowa Inwestycje dofinansowane z budżetu państwa lub państwowych funduszy celowych

Budowa chodnika w ciągu ul. Centralnej w Połomi

flaga i godło RP na www

Celem projektu jest wykonanie chodnika i kanalizacji deszczowej na ogólnej długości 190 m.

Zadanie dofinansowano ze środków:

  • Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – dofinansowanie  183 066  zł
  • Całkowita wartość inwestycji   363 860  zł
  • Realizacja zadania  październik 2021 – grudzień 2021

Tablica informacja o dofinansowaniu inwestycji z rządowego funduszu. Opis alternatywny w treści posta