Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Herb powiatu wodzisławskiego Powiat Wodzisławski » Innowacyjna Szkoła 2011

Innowacyjna Szkoła 2011

Zespół Szkół Zawodowych w Wodzisławiu Śląskim otrzymał tytuł Innowacyjna Szkoła 2011, dzięki uczestnictwu w konkursie, który polegał na przedstawieniu zrealizowanego z grupą uczniów, w ramach zajęć szkolnych, projektu edukacyjnego.

W tym celu należało opracować prezentację multimedialną według ściśle określonego w szablonie formatu. Warunkiem otrzymania tytułu Innowacyjna Szkoła 2011 było wysłanie przez co najmniej trzech nauczycieli prezentacji oraz dokumentów, które poświadczają i obrazują sposób wykorzystywania na lekcjach – w tym przypadku ogólnokształcących – nowoczesnych metod nauczania z wykorzystaniem ICT. Tego zadania podjęły się dwie polonistki Anna Zimoch i Ewelina Limanowska-Golda oraz nauczycielka matematyki Agnieszka Wójcik, ich prace zakwalifikowały się do drugiego etapu i tym samym szkoła otrzymała tytuł.

ZSZ jest jedną z 14 szkół w Polsce, które otrzymały certyfikat Szkoły Innowacyjnej 2011. Konkurs był organizowany przez Program Wspierania Edukacji Informatycznej Partners In Learning (Partnerstwo dla Przyszłości) firmy Microsoft. Konkurs miał charakter międzynarodowy, brali w nim udział nauczyciele z wielu krajów.