Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Herb powiatu wodzisławskiego Powiat Wodzisławski » Informacja na temat nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej

Informacja na temat nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej

Zgodnie z informacją przekazaną przez dyrekcję Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śl. zmianie ulegnie harmonogram obsady dyżurowej podstawowej opieki zdrowotnej w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

punkt info

Począwszy od dnia 1 lutego br. przewiduje się dwa dyżury lekarskie w dniach od poniedziałku do czwartku – dyżur lekarza dla dzieci w Rydułtowach oraz dyżur lekarza dla dorosłych w Wodzisławiu Śląskim. Natomiast w dniach od piątku do niedzieli planuje się cztery dyżury lekarskie – dyżur lekarza dla dzieci oraz dyżur lekarza dla dorosłych w POZ w Rydułtowach i POZ w Wodzisławiu Śląskim.

Powyższa zmiana organizacyjna podyktowana jest trudnościami w pozyskaniu odpowiedniej liczby lekarzy pomimo czynionych starań polegających na stałym ogłaszaniu naborów na brakujące stanowiska oraz konkursów na udzielanie świadczeń zdrowotnych dla potrzeb szpitala.

W dniu 8 stycznia br. ogłoszony został konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej w zakresie Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej. W przypadku złożenia ofert i pozyskania większej liczby lekarzy niż dotychczas możliwa będzie zmiana organizacji udzielania świadczeń zdrowotnych zmierzająca do zwiększenia liczby dyżurów lekarskich w obu lokalizacjach.

Aktualizacja z 16 stycznia 2019 r.PISMO DYREKCJI PPZOZ (POBIERZ PDF