Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Herb powiatu wodzisławskiego Powiat Wodzisławski » Informacja o wstrzymaniu biegu terminów w Wydziale Administracji Architektoniczno-Budowlanej

Informacja o wstrzymaniu biegu terminów w Wydziale Administracji Architektoniczno-Budowlanej

Z uwagi na trudną sytuację kadrową, na okres od 29 marca 2021 roku do 28 kwietnia, w Wydziale Administracji Architektoniczno - Budowlanej wstrzymany zostaje bieg terminów. Oznacza to, że sprawy mieszkańców nadal będą załatwiane w możliwie najkrótszym terminie, jednak w przypadku przedłużenia czasu realizacji sprawy, klienci nie będą mogli dochodzić swoich roszczeń związanych z wydłużonym czasem realizacji sprawy.

logo powiatu

Na podstawie art. 15zzzzznL ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczeg6lnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chor6b zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. z 2020 r,, poz.1842 ze zm.) starosta wodzisławski zawiadamia o wstrzymaniu biegu terminów załatwiania spraw prowadzonych w Wydziale Administracji Architektoniczno-Budowlanej, dotyczących miedzy innymi:
– postępowań w przedmiocie udzielania decyzji o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę obiektów budowlanych,
– postępowań w przedmiocie zmiany lub przeniesienia pozwolenia na budowę lub rozbiórkę,
– zgłoszeń budowy, wykonania robót budowlanych i zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych,
– postępowań w przedmiocie wydania zaświadczenia o samodzielności lokali

na okres od 29 marca 2021 roku do 28 kwietnia 2021 roku.

Zgodnie z art. 15zzzzznL ust. 3 i 4 przywołanej wyżej ustawy:
– czynności dokonane przez organ administracji publicznej w tym okresie są skuteczne, pod warunkiem poinformowania o nich stron,
– ogłoszenie niniejszego zawiadomienia wyłącza wywodzenie wobec organu administracji publicznej środków prawnych dotyczących bezczynności, przewlekłości lub naruszenia prawa strony do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki.

 

POBIERZ ZAWIADOMIENIE (PDF 493 KB)