POWIAT WODZISŁAWSKI oficjalny serwis internetowy

 
Strona startowa Ogłoszenia

Informacja komisji konkursowej w sprawie wyboru kandydata na stanowisko dyrektora PPZOZ

Komisja konkursowa powołana w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim na posiedzeniu w dniu 5 sierpnia 2019r. w wyniku tajnego głosowania wybrała bezwzględną większością głosów KANDYDATA na to stanowisko w osobie Pana Krzysztofa Kowalika.

Osoba ta zostanie przedstawiona Zarządowi Powiatu Wodzisławskiego jako KANDYDAT na stanowisko objęte konkursem.

Ogłoszenie komisji – POBIERZ (PDF 474KB)