Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Herb powiatu wodzisławskiego Powiat Wodzisławski » II Turniej Siatkówki Drużyn Amatorskich o Puchar Starosty Powiatu Wodzisławskiego

II Turniej Siatkówki Drużyn Amatorskich o Puchar Starosty Powiatu Wodzisławskiego

Uwaga!!! Lista drużyn zgłoszonych do Turnieju została zamknięta! Turniej odbędzie się 15 listopada 2008 r. (sobota) w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Oskara Langego w Wodzisławiu Śląskim. Początek zawodów zaplanowano na godz. 8.30. Organizatorem zawodów jest Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim...

Regulamin
„II TURNIEJU SIATKÓWKI DRUŻYN AMATORSKICH O PUCHAR STAROSTY POWIATU WODZISŁAWSKIEGO”

1. Turniej odbędzie się 15 listopada 2008 r. (sobota) w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Oskara Langego w Wodzisławiu Śląskim. Początek zawodów zaplanowano na godz. 8.30. Organizatorem zawodów jest Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim.
2. Cele Turnieju: popularyzacja piłki siatkowej w powiecie wodzisławskim, promocja zdrowego trybu życia oraz rekreacji ruchowej, podniesienie sprawności fizycznej uczestników, integracja środowiska miłośników piłki siatkowej.
3. Turniej ma charakter otwarty – udziału w nim nie mogą jedynie wziąć zawodnicy (zawodniczki) startujący w rozgrywkach ligowych piłki siatkowej organizowanych przez PZPS do trzeciej klasy rozgrywkowej włącznie (tzn. PlusLigi Mężczyzn lub Kobiet oraz I i II Ligi – zarówno kobiet, jak i mężczyzn) – lub nie mający przerwy jednego roku od rozegrania ostatniego meczu w tych rozgrywkach. W przypadku złamania zapisów regulaminowych drużyna może zostać wykluczona z imprezy.
4. Turniej rozgrywany jest bez podziału na osobne kategorie kobiet i mężczyzn. Drużyny mogą występować w składach mieszanych.
5. Zgłoszeń do udziału w Turnieju należy dokonywać pod nr tel. (0-32) 412-09-62 oraz (0-32) 412-09-63 w dni od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30 lub na adres poczty elektronicznej sport@powiatwodzislawski.pl – najpóźniej do dnia 10 listopada 2008 r. do godz. 15.00. Zgłaszający podaje jednocześnie imię i nazwisko kapitana drużyny oraz numer telefonu kontaktowego.
6. Udział w Turnieju jest bezpłatny.
7. Liczba drużyn uczestniczących w turnieju jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń!
8. Kadra każdego zespołu może liczyć maksymalnie 10 zawodników (zawodniczek). Kapitan każdego zespołu dostarcza listę zawodników (zawierającą imię, nazwisko oraz podpis każdego zawodnika) najpóźniej na 15 minut przed rozpoczęciem Turnieju.
9. Zawodnicy biorą udział w Turnieju na własną odpowiedzialność, natomiast osoby niepełnoletnie uczestniczą w zawodach po przedłożeniu pisemnej zgody rodziców.
10. Dokonując wpisu na listę zawodników w drużynie, każda osoba jednocześnie oświadcza o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wzięcia udziału w Turnieju, jak również potwierdza znajomość i akceptację zapisów niniejszego regulaminu.
11. Uczestnicy odpowiadają indywidualnie za ewentualne wyrządzone szkody materialne podczas trwania Turnieju.
12. Każdy z uczestników biorących udział w Turnieju zobowiązany jest ubezpieczyć się we własnym zakresie od następstw niebezpiecznych wypadków.
13. System rozgrywek zostanie ustalony po zamknięciu listy uczestniczących drużyn.
14. W przypadku rozgrywania turnieju systemem „każdy z każdym” w razie równej ilości punktów o wyższym miejscu decydują kolejno: lepszy bilans setów, a następnie wynik bezpośredniego meczu.
15. Najlepsze drużyny otrzymają nagrody ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim.
16. Wszelkie kwestie nie ujęte w niniejszym regulaminie rozstrzyga Organizator.
17. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany zapisów niniejszego regulaminu.