Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Herb powiatu wodzisławskiego Powiat Wodzisławski » II sesja Rady Powiatu Wodzisławskiego

II sesja Rady Powiatu Wodzisławskiego

II sesja Rady Powiatu Wodzisławskiego odbędzie się 16 grudnia w Powiatowym Centrum Konferencyjnym przy ul. Pszowskiej 92a w Wodzisławiu Śl. Początek obrad o godzinie 11:00.

Porządek obrad II sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 16 grudnia 2010 roku

1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.    Przyjęcie wniosków o zmianę porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z obrad  I sesji Rady Powiatu.
4.    Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od I sesji.
5.    Interpelacje i zapytania radnych.
6.    Podjęcie uchwał w następujących sprawach:
a)    stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Powiatu Wodzisławskiego p. Marka Hawla,
b)    stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnej Powiatu Wodzisławskiego p. Barbary Magiera.
7.    Powołanie Komisji Rewizyjnej oraz komisji stałych Rady Powiatu poprzez podjęcie uchwał w następujących sprawach:
a)    ustalenia składu osobowego  Komisji Rewizyjnej  Rady Powiatu Wodzisławskiego,
b)    ustalenia składu osobowego  Komisji  Organizacyjnej  Rady Powiatu Wodzisławskiego,
c)    ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu Rady Powiatu Wodzisławskiego,
d)    ustalenia składu osobowego Komisji Infrastruktury i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Wodzisławskiego,
e)    ustalenia składu osobowego Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Powiatu Wodzisławskiego,
f)    ustalenia składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Powiatu Wodzisławskiego.
8.    Rozpatrzenie  projektów uchwał w następujących sprawach:
a)    podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
b)    zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr XLII/462/2010 z dnia 28.01.2010 r. w sprawie budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2010 r. wraz   z załącznikami,
c)    delegowania dwóch radnych Powiatu Wodzisławskiego do składu komisji  bezpieczeństwa i porządku,
d)    ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Powiatu Wodzisławskiego p. Tadeusza Skatuły  oraz przyznania  prawa do korzystania z samochodu służbowego.
9.   Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.
10. Wnioski i oświadczenia  radnych.
11.  Informacje bieżące.
12.  Zamknięcie  obrad II sesji.