Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Herb powiatu wodzisławskiego Powiat Wodzisławski » Harcerze podzielili się Światłem Pokoju

Harcerze podzielili się Światłem Pokoju

W piątek, 17 grudnia, harcerze z 99. Drużyny Harcerskiej "Dzikusy" Wodzisław Śl. przybyli do starostwa z Betlejemskim Światłem Pokoju. Z młodzieżą spotkał się starosta Leszek Bizoń.

Starosta Wodzisławski Leszek Bizoń przyjmuje od harcerzy lampion z palącą się w środku świeczką jako symbol Betlejemskiego Światła Pokoju

Od ponad 30 lat harcerze i skauci z całej Europy kontynuują tradycję przekazywania Betlejemskiego Światła Pokoju, pochodzącego od wiecznego ognia w Grocie Narodzenia Pańskiego w Betlejem. To właśnie od niego co roku odpala się jedną malutką świeczkę, której płomień niesiony przez skautów w wielkiej sztafecie przez kraje i kontynenty obiega świat.

Sam moment odpalania Światła w Betlejem jest wyjątkowy. W dotychczasowej historii Betlejemskiego Światła Pokoju, mimo zmieniających się warunków politycznych czy społecznych, nigdy nie zdarzyło się by Światło nie wyruszyło z Betlejem w swoją drogę. To czyni ze Światła znak pokoju, poświadczenie wzajemnego zrozumienia i symbol pojednania między narodami.

Takim darem skauci z całej Europy, a wśród nich harcerki i harcerze ZHP pragną podzielić się ze wszystkimi. Niosąc lampiony ze Światłem do parafii, szkół, szpitali, urzędów i domów, dzielą się radosną nowiną i krzewią największe uniwersalne wartości braterstwa i pokoju.

Serdecznie dziękujemy harcerzom i harcerkom z 99. Drużyny Harcerskiej „Dzikusy” Wodzisław Śl. za ten piękny gest.

za: Internet, https://swiatlo.zhp.pl/idea/, dostęp: 20.12.2021 r.