POWIAT WODZISŁAWSKI oficjalny serwis internetowy

 
Strona startowa Powiat Wodzisławski - INFO

Gwarancje pracy w zakładach Polskiej Grupy Górniczej SA

9 marca 2018 roku zawarto porozumienie pomiędzy Powiatem Wodzisławskim a Polską Grupą Górniczą SA w Katowicach, dotyczące współpracy w zakresie kształcenia młodzieży w zawodach górniczych i innych niezbędnych dla funkcjonowania górnictwa.