Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Herb powiatu wodzisławskiego Powiat Wodzisławski » Grzegorz Strzebińczyk pokieruje Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie

Grzegorz Strzebińczyk pokieruje Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie

Zarząd Powiatu Wodzisławskiego zdecydował o powierzeniu stanowiska dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śl. Grzegorzowi Strzebińczykowi, dotychczasowemu dyrektorowi Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Gorzyczkach. Nowy dyrektor zastąpi Irenę Obiegły, która po 24 latach kierowania Centrum w lutym odeszła na emeryturę.

powołanie dyrektora domów dziecka 2
Od lewej nowy dyrektor PCPR Grzegorz Strzebińczyk, była dyrektor PCPR Irena Obiegły, starosta Leszek Bizoń. Foto archiwalne

Grzegorz Strzebińczyk ma 40 lat. Jest absolwentem pedagogiki na Uniwersytecie Śląskim i Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu. Ukończył także studia podyplomowe w zakresie zarządzania i organizacji pomocy społecznej.

Nowy dyrektor ma spore doświadczenie w sprawach związanych z systemem opieki nad dzieckiem i rodziną. Od kilkunastu lat jest zawodowo związany z pomocą społeczną. Od 2006 r. pracował w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej-Mieszkanie nr 2 w Rybniku, gdzie był starszym wychowawcą, pedagogiem, a w końcu kierownikiem placówki.

Od lutego 2017 r. pracował w Powiatowym Domu Dziecka w Gorzyczkach, gdzie pełnił obowiązki starszego wychowawcy-koordynatora. Jako społeczny kurator sądowy ds. karnych współpracował też z Sądem Rejonowym w Rybniku.

Od czerwca 2020 r. był dyrektorem Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Gorzyczkach, które zapewnia wspólną obsługę ekonomiczno-administracyjną i organizacyjną Powiatowego Domu Dziecka w Gorzyczkach, Powiatowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Wodzisławiu Śląskim oraz Powiatowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Gorzyczkach.

Z uwagi na zmiany, w najbliższym czasie zostaną podjęte decyzje personalne dotyczące stanowiska dyrektora Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Gorzyczkach.