POWIAT WODZISŁAWSKI oficjalny serwis internetowy

 
Strona startowa Czas wolny

GORZYCE: ZAPRASZAMY NA „DWUGŁOS”

Już w najbliższy piątek, 15 października zapraszamy do Sali GCK w Gorzycach o godz. 18.00 na wernisaż otwierający cykl imprez objętych wspólną nazwą „Pogranicze Artystyczne”. Chcemy pod tym szyldem promować działania artystów polskich i czeskich, zarówno plastyków, jak i literatów, muzyków, czy twórców teatralnych.

plakat - "Dwugłos" wystawa w Gorzycach

Tym razem w Gorzycach zagoszczą prace dwóch artystów z Bohumina, Petra Ligockiego i Martina Cihlara. Wystawa nosi tytuł „Dwugłos”. Tytuł ów można rozumieć zarówno jako dwie suwerenne wypowiedzi twórcze młodych czeskich malarzy, jako że każdy z nich mówi „swoim głosem”, ale również jako formę dialogu pomiędzy twórcami a odbiorcami.

Wszak, jak powiedział Picasso „…obraz nie jest czymś z góry obmyślonym i kiedy się go tworzy, idzie w ślad za ruchem myśli. Po ukończeniu zmienia się tym bardziej, w zależności od nastroju osoby, która go ogląda. Obraz żyje własnym życiem i,  jak żywa istota, podlega zmianom, które narzuca nam życie codzienne. Jest to rzecz naturalna, skoro żyje wyłącznie przez osobę, która go ogląda…”