POWIAT WODZISŁAWSKI oficjalny serwis internetowy

 
Strona startowa Czas wolny

GORZYCE: KONKURS PLASTYCZNO-INFORMATYCZNY

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie organizowanym przez Gminne Centrum Kultury w Gorzycach !

Zadaniem uczestników konkursu jest nadesłanie projektu strony tytułowej miesięcznika „U nas” z wybranego poniżej tematu:
Jubileusz 100-lecia urodzin papieża św. Jana Pawła II
Dzień Matki
Prace należy przesyłać w terminie do 28 kwietnia 2020 r. drogą mailową na adres: gckgorzyce@gmail.com lub unasredakcja@gmail.com
Format pracy – A4. Proponowane techniki: techniki komputerowe, pastele, farba plakatowa, tusz kolorowy, ołówek, pisak, kredki. Projekt okładki powinien zawierać tytuł miesięcznika oraz formę graficzną nawiązującą do miesięcznika „U nas”.

Tel. kontaktowy: 32 4511 687
Regulamin konkursu TUTAJ