POWIAT WODZISŁAWSKI oficjalny serwis internetowy

 
Strona startowa Czas wolny

GORZYCE: KONKURS FOTOGRAFICZNY „ZIMA W GMINIE GORZYCE”

Drodzy sympatycy fotografii! To coś dla Was! Zima już dała o sobie znać i najwyższa pora na ogłoszenie konkursu fotograficznego, w którym będzie okazja do pokazania pięknych motywów zimowych, stosownie do tytułu konkursu, którego celem jest uwiecznienie na fotografii piękna naszego regionu,  propagowanie pasji fotografowania,  promocja dorobku utalentowanych mieszkańców Gminy Gorzyce. Czas trwania konkursu od 15.11.2021 do 31.01.2022 r. Wernisaż prac i wręczenie nagród odbędzie się w Galerii „Na sali” w Ośrodku Kultury w Olzie 11.02.2022 roku (piątek) o godzinie 18.00.

zdjęcie bałwanków - zabawek na w zimowej scenerii w górach

Regulamin KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO„ZIMA W GMINIE GORZYCE”
I. Tematyka konkursu: zima na terenie Gminy Gorzyce (krajobraz, architektura, portrety wykonane podczas pory zimowej).
II. Organizatorzy: Gminne Centrum Kultury w Gorzycach – Ośrodek Kultury w Olzie
III. Celem konkursu jest:
1. uwiecznienie na fotografii piękna naszego regionu,
2. propagowanie pasji fotografowania,
3. promocja dorobku utalentowanych mieszkańców Gminy Gorzyce.
IV. Zasady konkursu:
1. Konkurs jest skierowany do wszystkich mieszkańców Gminy Gorzyce.
2. Czas trwania konkursu – 15.11.2021 – 31.01.2022 r. Wernisaż prac i wręczenie nagród – Galeria „Na sali”, Ośrodek Kultury w Olzie, 11.02.2022 r. (piątek), godz. 18.00.
3. Przystępując do konkursu uczestnik akceptuje niniejszy regulamin oraz zapewnia, że:
– posiada prawa autorskie do zgłoszonej pracy,
– zgłoszone prace zostały wykonane osobiście przez uczestnika i nie kopiują fotografii stworzonych przez inne osoby,
– nie narusza praw autorskich osób trzecich.
5. Każdy uczestnik może zgłosić w konkursie maksymalnie 3 zdjęcia.
6. Prace konkursowe należy nadsyłać w formacie JPG na wskazany przez Organizatora adres mejlowy (oko.gck@gorzyce.pl ) oraz przesłać pocztą tradycyjną lub dostarczyć osobiście wywołane do Ośrodka Kultury w Olzie, ul. Szkolna 7 w terminie do 31.01.2022 r. w godzinach pracy placówki (tel. kontaktowy: 32 4511 112).
7. W treści mejla nadesłanych prac i w opisie koperty dostarczonych zdjęć należy zawrzeć: imię i nazwisko autora oraz telefon kontaktowy, a w załączniku kartę zgłoszenia oraz prace konkursowe.
V. Zasady rozstrzygnięcia konkursu:
1. Zgłoszone zdjęcia zostaną ocenione przez jury w składzie powołanym przez organizatora.
2. Ogłoszenie wyników nastąpi do 04.02.2022 r. na stronie internetowej  Gminnego Centrum Kultury w Gorzycach (www.gck.gorzyce.pl) oraz na profilach Facebook GCK w Gorzycach i Ośrodka Kultury w Olzie.
VI. Postanowienia końcowe:
1. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na wykorzystanie danych osobowych uczestnika na potrzeby realizacji niniejszego Konkursu.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich osób trzecich przez uczestników konkursu.
3. Pytania w sprawach dotyczących Konkursu można kierować telefonicznie pod numer:   32 4511 112 lub osobiście w biurze Ośrodka Kultury w Olzie od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 – 18.00.
4. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie www.gck.gorzyce.pl   oraz na facebooku GCK w Gorzycach i Ośrodka Kultury w Olzie.
Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!